(1134) انجام آزمایشی آزمون دور تند مراکز معاینه فنی

معاینه فنی

مراکز معاینه فنی

با توجه به اضافه نمودن برگه معاینه فنی برتر کلیه مراکز باید دستگاه های خود را به سخت افزار و نرم افزار اندازه گیری دور موتور مجهز نمایند
سرویس پیامکی سیمفا
مراکز معاینه فنی

انجام آزمایشی آزمون دور تند

تمامی شرکت های تجهیزکننده مراکز معاینه فنی ایران باید مراکز را مجهز کنند تا بتوانند آزمون آلایندگی را در دور موتور بالا و پایین اندازه گیری کند
تمامی کارشناسان اتحادیه حمل و نقل و همگانی کشور از طریق مدیران مراکز این موضوع را پیگیری کردند و به علاوه بر اطلاعیه جداگانه این موضوع را پیگیری نموده و به مراکز سراسر ایران سر زده و چک کردند و اگر مرکزی کوتاهی نموده باشد با آن برخورد نموده

به کلیه مراکز معاینه فنی سراسر کشور
با توجه به ابلاغیه های متعدد قبلی در خصوص انجام معاینه فنی با دور موتور بالا و اعمال حدود مجاز آلایندگی می بایست کلیه مراکز تا کنون نسبت به تجهیز دستگاههای سوخت سنج به سخت افزار و نرم افزار اندازه گیری دور موتور اقدام نموده باشند.در همین راستا به منظور تشخیص امکان انجام آزمون آلایندگی در دور موتور بالا و پایین ، کلیه مراکز موظف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱ لغایت ۹۷/۰۲/۰۹ نسبت به انجام تست حداقل یک دستگاه خودرو با دور موتور بالا اقدام نموده و نتیجه امکان سنجی انجام آزمون فوق را به کارشناسان پهنه مربوطه اعلام نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اعلام نتیجه تست بعد از تاریخ فوق بر عهده مرکز خواهد بود.در صورت عدم دریافت اطلاعات دورتند از طریق نرم افزار سیمفا، جهت بروزرسانی با شرکت های تجهیز کنند تماس حاصل نمایید.

بازدید : 894
سیمفا