(1134) انجام آزمایشی آزمون دور تند

مخازن هیدرواستاتیک

به کلیه مراکز معاینه فنی سراسر کشور
با توجه به ابلاغیه های متعدد قبلی در خصوص انجام معاینه فنی با دور موتور بالا و اعمال حدود مجاز آلایندگی می بایست کلیه مراکز تا کنون نسبت به تجهیز دستگاههای سوخت سنج به سخت افزار و نرم افزار اندازه گیری دور موتور اقدام نموده باشند.در همین راستا به منظور تشخیص امکان انجام آزمون آلایندگی در دور موتور بالا و پایین ، کلیه مراکز موظف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱ لغایت ۹۷/۰۲/۰۹ نسبت به انجام تست حداقل یک دستگاه خودرو با دور موتور بالا اقدام نموده و نتیجه امکان سنجی انجام آزمون فوق را به کارشناسان پهنه مربوطه اعلام نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اعلام نتیجه تست بعد از تاریخ فوق بر عهده مرکز خواهد بود.در صورت عدم دریافت اطلاعات دورتند از طریق نرم افزار سیمفا، جهت بروزرسانی با شرکت های تجهیز کنند تماس حاصل نمایید.

بازدید : 746