(2202) بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان‌ کرمان

کارشناسان معاینه فنی اتحادیه مراکز معاینه فنی استان کرمان واقع در شهرهای کرمان، زرند، رفسنجان، شهربابک سیرجان، بافت، جیرفت و بم و نیز یک مرکز تازه تاسیس در شهر رفسنجان را مورد ارزیابی قرار دادند. این بازدیدها از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ آغاز و پس از شش روز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ پایان پذیرفت.

نخستین روز بازدید تیم کارشناسی اتحادیه که با همراهی دبیر شورای هماهنگی ترافیک استانداری و کارشناس حمل و نقل استانداری و همچنین نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری کرمان انجام پذیرفت از مراکز معاینه فنی شهرکرمان ( ۳ مرکز) شامل مرکز معاینه فنی شماره ۳ ( کد ۳۰۰۵) ، مرکز معاینه فنی دانایی (کد۳۰۰۷) و مرکز معاینه فنی الغدیر(کد۴۲۵۶) بازدید به عمل آمد.

تیم مذکور در روز دوم بازدید که با همراهی کارشناس حمل و نقل استانداری و نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری کرمان انجام پذیرفت، مراکز معاینه فنی شهرکرمان ( ۳ مرکز) شامل مرکز معاینه فنی شماره ۴ ( کد ۳۰۰۶) مرکز معاینه فنی گروهی (کد۳۰۰۱) و مرکز معاینه فنی شماره ۲ ( کد ۳۰۱۰) را مورد ارزیابی قرار دادند.

در سومین روز بازدید کارشناسان اتحادیه با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری زرند؛ از مرکز معاینه فنی شهر زرند (کد ۳۰۰۹) بازدید نمودند. همچنین بازدید از مراکز شهرستان رفسنجان با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری رفسنجان انجام پذیرفت و مرکز رفسنجان (کد ۳۰۰۳) و مرکز تازه تاسیس ثامن الحجج در شهر رفسنجان مورد بررسی قرار گرفتند.

کارشناسان اتحادیه با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری شهربابک در روز چهارم این ماموریت از مراکز معاینه فنی سبحان (کد ۳۰۰۸) و پاسارگاد (کد ۳۰۰۹) شهر بابک بازدید و این مراکز این مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین ارزیابی از مرکز معاینه فنی میرزاده (کد ۳۰۰۲) شهر سیرجان با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری این شهر انجام پذیرفت.

تیم مذکور در پنجمین روز از بازدیدهای مراکز معاینه فنی استان کرمان، از مراکز معاینه فنی هلیل (کد ۴۲۹۳) و مرکز معاینه فنی افشار (کد ۳۰۰۴ ) شهر جیرفت بازدید به عمل آوردند و مراکز فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین بازدید از مرکز معاینه فنی بابایی شهر بافت (کد ۳۰۱۱) با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری این شهر انجام پذیرفت.

در آخرین روز از این بازدیدها کارشناسان اتحادیه با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری شهر بم، مرکز معاینه فنی شماره یک شهرداری (کد ۴۲۶۸) این شهر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

کارشناسان اتحادیه در بازدیدهای انجام پذیرفته، مراکز معاینه فنی را نسبت به آخرین تغییرات فنی در خصوص تجهیز مراکز به دوربین پلاک خوان دوم، تجهیز دوربین نظارتی سالن آزمون، تجهیز دستگاه تست آلایندگی خودرو با قابلیت اندازه‌گیری دور تند و کند، استفاده از تابلو راهنمای مراجعین، استفاده از لباس کار و اتیکت متحدالشکل برای پرسنل، راه‌اندازی خط آزمون موتورسیکلت، تفکیک خطوط معاینه فنی سبک و سنگین از یکدیگر، تابلو سر‌درب ورودی مناسب و تعیین فضای آزمون سطح یک (چشمی) خودروهای دوگانه سوز را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و نیز آخرین دستورالعمل‌ها درخصوص فرآیند پذیرش خودروهای دوگانه سوز در مراکز معاینه فنی سراسر کشور را تبیین نمودند.

همچنین اهمیت به کارگیری دقیق دستورالعمل ماده ۳ مراکز و پرسش و پاسخ از کارشناسان و مدیران مراکز معاینه فنی استان کرمان توسط تیم مذکور انجام پذیرفت و اطلاع رسانی کافی در خصوص وضعیت موجود مراکز معاینه فنی به مدیران مراکز استان و خلاصه ای از گزارش بازدید کارشناسان اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور درسطح استان کرمان به دبیر شورای هماهنگی ترافیک استانداری و کارشناس حمل و نقل استانداری و در سطح شهرستان‌ها به نماینده ستادهای معاینه فنی شهرداری‌ها ارائه گردیده است.