(1137) بروزرسانی زیر ساخت وزارت کشور

به اطلاع کلیه مراکز معاینه فنی کشورمی رساند به دلیل بروزرسانی زیر ساخت وزارت کشور، سامانه سیمفا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۶:۳۰ در دسترس نخواهد بود.