(1138) صدور گواهینامه پایان دوره برای شرکت کنندگان دوره آموزشی اردیبهشت ۹۷ ویژه بازرسی خودروهای با سوخت گاز طبیعی

معاینه فنی

بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان دوره ویژه بازرسی خودروهای با سوخت گاز طبیعی که در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردیده، می رساند تا در اسرع وقت جهت اطلاع از شرایط اخذ و صدور گواهینامه پایان دوره ، باکارشناس آموزش اتحادیه و شماره تلفن ۶۶۹۰۹۱۹۱-۰۲۱و داخلی۴۰۹) تماس حاصل فرمایند.

بازدید : 1,180
سیمفا