لیست مراکز معاینه فنی
استان شهر کد مرکز نام مرکز نوع مرکز آدرس و شماره تماس
آذربایجان شرقی اسكو 1101 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1102 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1103 شماره دو معاینه فنی - -
آذربایجان شرقی تبریز 1104 شماره سه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی بستان آباد 1109 شفایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی بناب 1110 شهریار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سراب 1111 رنجبران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سراب 1112 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی شبستر 1113 شبستر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی صوفیان 1114 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مراغه 1115 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مراغه 1116 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مرند 1117 رضایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ملكان 1118 علي پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی هریس 1119 حسين پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی هشترود 1120 لطفی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1121 شماره چهار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی آذرشهر 1122 ستوبادي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی اهر 1123 مسعودي و بابالويان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ایلخچی 1124 آزرم پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی خسروشاه 1126 خسرو شاه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مرند 1127 عراقي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی میانه 1128 مولایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سردرود 1129 روان صنعت معاینه فنی - -
آذربایجان شرقی بستان آباد 1130 بلوكي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی هادیشهر 1131 هادیشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی باسمنج 1134 آقامحمدی وند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1135 حمایت از زندانیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ایلخچی 1139 نوین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی عجبشیر 1140 سهند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1201 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1202 اروم فن کبودان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1203 اشرفی مهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی پیرانشهر 1205 پیرانشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی محمودآباد 1206 اصلاني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ایواوغلی 1207 برادران طالبی معاینه فنی - -
آذربایجان غربی سلماس 1208 خاني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی شاهین دژ 1209 عبدالهي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1210 کنترل خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی تكاب 1212 آسایش گستر شیز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی شوط 1213 شوط معاینه فنی - -
آذربایجان غربی مهاباد 1214 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی اشنویه 1215 اشنویه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی سیه چشمه 1216 چالدران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی نقده 1217 الغدیر سلدوز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1218 شماره پنج معاینه فنی - -
آذربایجان غربی مهاباد 1219 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی میاندوآب 1220 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی خوي 1221 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی خوي 1222 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی سلماس 1224 سلماس راه معاینه فنی - -
اردبیل اردبیل 1301 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 1303 شوقی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 1304 یگانه حمایت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 1305 پام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل مشگین شهر 1306 مشگین شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل گرمی 1307 شهباززاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل خلخال 1308 هادی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل پارس آباد 1309 حسينيان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 1401 جي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خمینی شهر 1402 خمینی شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 1403 تاکسیرانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نائین 1406 افشاری معاینه فنی - -
اصفهان اردستان 1407 اردستان معاینه فنی - -
اصفهان تیران 1408 تیران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان قهجاورستان 1410 قهجاورستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان چرمهین 1411 چرمهین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان ورنامخواست 1412 ورنامخواست معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان زرین شهر 1413 زرین شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 1414 قاسميان معاینه فنی - -
اصفهان نجف آباد 1415 نجف آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دولت آباد 1416 دولت آباد معاینه فنی - -
اصفهان آران و بیدگل 1417 آران و بیدگل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان شهرضا 1418 شهرضا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان درچه پیاز 1419 احمدیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان قهدریجان 1420 قهدریجان معاینه فنی - -
اصفهان مباركه 1421 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان فلاورجان 1423 اطمینان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان کاشان 1424 کاشان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان گلپایگان 1425 کامیونداران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خوانسار 1426 خوانسار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان سمیرم 1427 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان ابریشم 1428 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان بادرود 1429 بادرود معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان كوهپایه 1430 یاریان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان بهارستان 1431 صادقی معاینه فنی - -
اصفهان گلدشت 1432 گلدشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان چادگان 1433 عابدینی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام ایلام 1501 ایلام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام دره شهر 1502 دره شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام ایوان 1503 كريميان ایوان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام سرابله 1505 قيصر بيگي معاینه فنی - -
بوشهر بوشهر 1601 کللی خورموجی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
بوشهر بندرگناوه 1602 بندر گناوه معاینه فنی - -
بوشهر برازجان 1603 دشتستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران نصیرشهر 1701 آسمان آبی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران شهریار 1702 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز هشتگرد 1703 سیاوش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز اشتهارد 1704 شهید ساعدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كمالشهر 1705 کمالشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران گلستان 1706 گلستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز محمدشهر 1707 آبیدر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 1709 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 1710 حامی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 1711 حافظ معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران حسن آباد 1714 حسن آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1718 بیهقی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1719 سراج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1720 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1721 شکوفه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1722 نیایش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1723 آبشناسان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1724 چمران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1725 ابوذر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران رباطكریم 1726 رحیمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران رباطكریم 1727 آرمان رفاه ایرانیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران ورامین 1728 شماره یک معاینه فنی - -
تهران اوشان فشم میگون 1729 فشم معاینه فنی - -
تهران پاكدشت 1730 پاکدشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران پیشوا 1731 پیشوا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران بومهن 1732 بومهن معاینه فنی - -
تهران شاهدشهر 1733 حسني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران قرچك 1735 حسيني معاینه فنی - -
تهران ملارد 1736 ملارد معاینه فنی - -
تهران اسلامشهر 1738 شماره یک معاینه فنی - -
تهران اسلامشهر 1740 واوان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران چهاردانگه 1741 جلوه دار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران نسیم شهر 1742 نسیم شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران ورامین 1743 شماره دو معاینه فنی - -
تهران رودهن 1746 ارشدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران صالحیه 1747 افق معاینه فنی - -
تهران شهریار 1748 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران فرون آباد 1749 پارسیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران دماوند 1750 دماوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران قدس 1751 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران باقرشهر 1752 باقرشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری شهركرد 1801 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری بروجن 1802 رمضانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری سامان 1803 سامان معاینه فنی - -
چهارمحال و بختیاری لردگان 1804 سليماني نژاد معاینه فنی - -
چهارمحال و بختیاری فارسان 1805 فارسان معاینه فنی - -
چهارمحال و بختیاری فرخ شهر 1806 فرخ شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی بیرجند 1901 یوسفی معاینه فنی - -
خراسان جنوبی بیرجند 1902 بنگاه آبلوله معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی فردوس 1903 معراجی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی قائن 1904 گلكارمقدم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی بشرویه 1905 بشرویه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی سرایان 1906 سرایان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی گناباد 2001 مظفر زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی بجستان 2002 بجستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 2003 آزادی معاینه فنی - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 2005 مفتح معاینه فنی - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 2006 رباط طرق معاینه فنی - -
خراسان رضوی فریمان 2007 فریمان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2008 شهرداری معاینه فنی - -
خراسان رضوی نیشابور 2009 مولوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2010 دوستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2011 استقلال معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2012 خیام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی طرقبه 2013 طرقبه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی سبزوار 2014 بیهقی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی قوچان 2015 شهید قاسم زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی چناران 2016 تعاون روستایی معاینه فنی - -
خراسان رضوی سرخس 2017 رمضان پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تربت حیدریه 2018 ارم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تربت حیدریه 2019 شهرداری معاینه فنی - -
خراسان رضوی كاشمر 2020 آسمان آبی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی خواف 2021 مجاور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تربت جام 2022 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی خلیل آباد 2023 نصر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی شاندیز 2024 شاندیز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تایباد 2025 اسماعیلی معاینه فنی - -
خراسان رضوی دولت آباد 2027 توسن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی اسفراین 2101 علی اکبریان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی شیروان 2102 آموزگار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی جاجرم 2103 برادران اسدزاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی آشخانه 2104 سملقان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی بجنورد 2106 معینی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 2201 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 2202 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 2203 ایمن سازان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بهبهان 2204 فلاحتي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان دزفول 2205 روناش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بندر ماهشهر 2206 بندر ماهشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان آبادان 2207 خدمات خودرویی هفتا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان شوش 2210 صادق كرد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بندر امام خمینی 2211 رضایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان رامهرمز 2212 روزبه نيكو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان شوشتر 2215 بهمن یاد خوزستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان امیدیه 2216 امیدیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان ایذه 2217 زاگرس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان شوشتر 2219 ساداتی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان خرمشهر 2220 شهید مختار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اندیمشك 2221 لطفی پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2301 خاتمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2302 شهرداري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان ابهر 2303 ابهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان خرمدره 2304 خرمدره معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2305 صبا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2306 شهرآرا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان آب بر 2307 مهدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان قیدار 2308 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2309 ایمن خودرو معاینه فنی - -
زنجان هیدج 2311 بعثت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان سمنان 2401 سمنان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان گرمسار 2402 خرمیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان شاهرود 2403 وطن پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان دامغان 2404 دامغان معاینه فنی - -
سمنان بسطام 2407 بسطام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان مریوان 2408 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زابل 2501 هامون تست معاینه فنی - -
سیستان و بلوچستان زابل 2502 سیمرغ تست معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان ایرانشهر 2503 دهانی معاینه فنی - -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2504 شماره یک معاینه فنی - -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2505 شماره دو معاینه فنی - -
سیستان و بلوچستان چابهار 2506 صدف معاینه فنی - -
سیستان و بلوچستان خاش 2507 فیض معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2508 سیستان فدک معاینه فنی - -
فارس كازرون 2601 شهیدی یان معاینه فنی - -
فارس جهرم 2602 دانیال موتور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس مرودشت 2603 شهرداری معاینه فنی - -
فارس لار 2604 راهبران امین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 2605 شماره دو معاینه فنی - -
فارس نی ریز 2606 طاها بار معاینه فنی - -
فارس كازرون 2607 تعاونی کامیونداران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس داراب 2608 ارغوان سنجش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس زرقان 2609 نیمروز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس نورآباد 2610 پارسا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس آباده 2611 بهمن خودرو معاینه فنی - -
فارس آباده 2613 پارسیان خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس استهبان 2614 شجاعيان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس زرقان 2615 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین اقبالیه 2701 اقبالیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین بوئین زهرا 2702 بوئین زهرا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین تاكستان 2705 رحمانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین آبیك 2706 آبیک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین محمدیه 2707 هوای خوب معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین قزوین 2708 شهید رجایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین آبگرم 2710 اسماعيلي معاینه فنی - -
قزوین بیدستان 2711 بیدستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قم قم 2801 ترمینال معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قم قم 2802 قدس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قم قم 2803 جمکران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سنندج 2901 صنعت ماشین معاینه فنی - -
کردستان سنندج 2902 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان قروه 2903 بدر خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان بیجار 2904 خودرو آزمای گروس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سنندج 2905 آبیدر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان مریوان 2906 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان كامیاران 2907 کامیاران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان دیواندره 2908 چهل چشمه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سقز 2909 سقز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان بانه 2910 آلاصنعت خودرو معاینه فنی - -
کرمان کرمان 3001 گروهی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان سیرجان 3002 آذین خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان رفسنجان 3003 رفسنجان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان جیرفت 3004 افشار معاینه فنی - -
کرمان کرمان 3005 شماره سه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان کرمان 3006 شماره چهار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان کرمان 3007 دانايي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان شهربابك 3008 سبحان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان زرند 3009 زرند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان کرمان 3010 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان بافت 3011 بابایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه کرمانشاه 3105 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه پاوه 3106 سيفي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه کرمانشاه 3107 ماهان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه سنقر 3108 بیگلری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه سرپل ذهاب 3109 سر پل ذهاب معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه صحنه 3110 صحنه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه اسلام آباد غرب 3111 مرصاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه كنگاور 3112 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه کرمانشاه 3113 شهید كراني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه روانسر 3114 روانسر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه کرمانشاه 3115 شماره چهار معاینه فنی - -
کرمانشاه کرمانشاه 3116 عبدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 3201 بویر تندیس مهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کهگیلویه و بویراحمد دهدشت 3202 دوهنده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کهگیلویه و بویراحمد دوگنبدان 3203 رادمنش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 3301 همیارشهر کوشا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 3302 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گنبدكاووس 3303 توان صنعت كاری نو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان علی آباد 3304 عابدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان بندرتركمن 3305 تراج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان كردكوی 3306 درزی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان مینودشت 3307 دشت بهشت معاینه فنی - -
گلستان علی آباد 3308 آتیه شمال کتول معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان خمام 3401 شکوفه موتور گیلان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رودسر 3402 پارسا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان شلمان 3403 شرق گیلان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3404 برادران پور رستگار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3405 بلند پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3406 شهید شریفیان معاینه فنی - -
گیلان رشت 3407 دل افروز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان آستارا 3408 آستارا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان شفت 3409 دليري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان لوشان 3410 لوشان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان پره سر 3411 پره سر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان آستانه اشرفیه 3412 برادران رجب زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3413 محمودی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان فومن 3415 گیلان اتومبیل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان لنگرود 3416 صبح طلایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان صومعه سرا 3417 شریعت معاینه فنی - -
لرستان الشتر 3501 الشتر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان الیگودرز 3502 بهرامسري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان خرم آباد 3503 ره آوران سلامت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان خرم آباد 3504 کاوه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان پلدختر 3505 حقي پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان بروجرد 3506 كيهان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان کوهدشت 3508 نادری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران ساری 3603 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران جویبار 3604 جویبار معاینه فنی - -
مازندران قائم شهر 3605 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران امیرکلا 3606 هاشم پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران آمل 3607 شماره یک معاینه فنی - -
مازندران بابلسر 3608 بابلسر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران محمودآباد 3609 محمود آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نور 3610 نور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران تنكابن 3612 ایمن ساز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران تنكابن 3613 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران چالوس 3614 چالوس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نوشهر 3615 نوشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران آمل 3616 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران بابل 3617 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران زیرآب 3618 سوادکوه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران قائم شهر 3619 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران ساری 3620 جعفریان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران ساری 3621 شماره سه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نكا 3622 نکا معاینه فنی - -
مازندران بهشهر 3623 بهشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران گلوگاه 3624 ماهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی اراک 3701 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی خمین 3702 روشن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی اراک 3703 دیدار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی آشتیان 3704 ابا صالح معاینه فنی - -
مرکزی محلات 3705 مصور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی دلیجان 3706 مجيد کار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی اراک 3707 امیری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی ساوه 3708 باران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی ساوه 3710 کاوه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی خمین 3711 شهرداري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی خمین 3712 خمین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی مامونیه 3713 زرندیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مرکزی اراک 3714 قاسمی معاینه فنی - -
هرمزگان بندرعباس 3801 شماره یک معاینه فنی - -
هرمزگان پارسیان 3805 پارسیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان بندرعباس 3807 بوراب حدید معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان دهبارز 3808 آبگون معاینه فنی - -
هرمزگان میناب 3809 میناب معاینه فنی - -
هرمزگان بندرعباس 3810 کرمی نیا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان همدان 3901 پارس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان همدان 3902 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان تویسرکان 3904 شهرداری معاینه فنی - -
همدان نهاوند 3905 عرفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان ملایر 3906 ملاير معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان سامن 3907 شهرداری معاینه فنی - -
همدان رزن 3908 حنفی معاینه فنی - -
همدان فامنین 3909 شهرداری معاینه فنی - -
همدان كبودراهنگ 3910 شهرداری معاینه فنی - -
آذربایجان غربی سردشت 3911 زانکو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی بردسكن 3912 بردسکن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان سوسنگرد 3913 دشت آزادگان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان ازنا 3914 قائیدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4001 آسمان آبی معاینه فنی - -
یزد یزد 4002 حسيني پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4003 ابوذر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد مهریز 4004 تعاوني كاميون داران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد مهریز 4005 رهرو صنعت کوثر معاینه فنی - -
یزد اردكان 4006 حمايت از زندانيان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد تفت 4007 هوای پاک معاینه فنی - -
خراسان جنوبی طبس 4008 عابدزاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد میبد 4009 راهیان امین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4010 جعفري نژاد معاینه فنی - -
یزد بافق 4011 فلاح بافقي معاینه فنی - -
یزد هرات 4012 سبحان معاینه فنی - -
یزد ابرکوه 4013 رسولي معاینه فنی - -
البرز ماهدشت 4201 ماهدشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 4204 قائم دژ معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 4205 نگین البرز معاینه فنی - -
تهران شریف آباد 4206 بسحاق معاینه فنی - -
فارس كوار 4207 نیرو دیزل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس مرودشت 4208 شهرک حمل و نقل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس اقلید 4209 ایمن خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس فسا 4210 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس فسا 4211 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان مسجد سلیمان 4212 مسجد سلیمان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان فولاد شهر 4213 شهرداری معاینه فنی - -
البرز نظرآباد 4214 علیجانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان خمیر 4215 پایانه بار معاینه فنی - -
اصفهان داران 4216 پرنده ئی معاینه فنی - -
البرز کرج 4217 شهید سعادت معاینه فنی - -
خراسان رضوی رضویه 4218 رضویه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان دوست محمد 4219 هیرمند تست معاینه فنی - -
خراسان جنوبی سربیشه 4220 سربیشه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی گناباد 4221 عبودی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان گزبرخوار 4222 پاسارگاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه جوانرود 4223 جوانرود معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دامنه 4224 شهرداری دامنه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه کرمانشاه 4225 شماره شش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4226 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4227 شماره سه معاینه فنی - -
گیلان رستم آباد 4228 رستم آباد معاینه فنی - -
کرمان شهربابك 4229 پاسارگاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام دهلران 4230 دهلران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 4231 الغدیر معاینه فنی - -
کرمانشاه بیستون 4232 بیستون معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4234 دماوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4235 خاوران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4236 امام رضا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 4238 حافظ معاینه فنی - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 4239 بهمن معاینه فنی - -
آذربایجان شرقی تبریز 4241 شماره شش معاینه فنی - -
آذربایجان شرقی تبریز 4242 شماره هفت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 4244 راهور معاینه فنی - -
اصفهان اصفهان 4245 گمرک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 4246 آتشگاه معاینه فنی - -
کردستان سقز 4247 شهید بیدهندی معاینه فنی - -
تهران تهران 4248 ایرتویا معاینه فنی - -
تهران تهران 4249 ایران خودرو معاینه فنی - -
اصفهان اصفهان 4250 ارغوانیه معاینه فنی - -
اصفهان اصفهان 4251 لطیفی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ماكو 4252 آغری خودروی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دهاقان 4253 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان فریدونشهر 4254 فریدونشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان صاحب 4255 صاحب معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان کرمان 4256 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز کرج 4257 فدک معاینه فنی - -
سیستان و بلوچستان سراوان 4258 آرش معاینه فنی - -
گیلان ماسال 4259 ماسال معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی نهبندان 4260 پایش معاینه فنی - -
بوشهر بندر كنگان 4261 کنگان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دهق 4262 شهرداری دهق معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان شاهین شهر 4263 آزادگان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی میانه 4264 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان شاهین شهر 4265 تاکسیرانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان كركوند 4266 کرکوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نطنز 4267 شهرداری معاینه فنی - -
کرمان بم 4268 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان دهگلان 4269 پاک موتور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سنندج 4270 صحت خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین الوند 4271 ایمن تردد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی بناب 4272 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس فیروزآباد 4275 فیروزآباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان علویجه 4276 علویجه معاینه فنی - -
فارس خرامه 4277 شهید علی اکبر فرار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی بوكان 4278 پردیس بوکان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران کیاکلا 4279 سیمرغ معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان نورآباد 4280 دلفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی میاندوآب 4281 تقی زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمانشاه هرسین 4282 هرسین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4283 بنایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خور 4284 فارسی معاینه فنی - -
لرستان نورآباد 4285 مهر دلفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل پارس آباد 4286 مغان تقی اوغلی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران رامسر 4287 علی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی اهر 4288 شماره 2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان تالش 4289 قلی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی بیرجند 4290 ایران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نقاب 4291 عدالت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری شلمزار 4292 کیار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان جیرفت 4293 هلیل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سقز 4294 پیشروخودروسقز معاینه فنی - -
خراسان رضوی تربت جام 4295 مغنی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان کلاچای 4296 کلاچای معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان بانه 4297 تکتازخودرو آربابا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی قوچان 4298 قوچان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان سلطانیه 4299 سلطانیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان لاهیجان 4300 صفرپور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان بردسیر 4301 هجینی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی پلدشت 4302 موسوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس صفاشهر 4303 شفیعی صفاشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان بردسیر 4304 محتشمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس نورآباد 4305 شماره دو ممسنی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس داراب 4306 سلامت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 4307 وکیلی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری گندمان 4308 لبخند معاینه فنی - -
مرکزی فرمهین 4309 قائم مقام معاینه فنی - -
آذربایجان غربی بوكان 4310 گهرنژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی رشتخوار 4311 رشتخوار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران ورامین 4312 شمار3وارمین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران شهریار 4313 شماره 3 شهریار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی درگز 4314 شهید رنجبران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان کلاله 4315 کلاله معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی گلبهار 4316 گلبهار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران بابلسر 4317 اسد الله زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان آق قلا 4318 آق قلا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران امیرکلا 4319 محمودیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان رفسنجان 4321 ثامن الحجج معاینه فنی - -
اصفهان زیار 4322 زیار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان دورود 4323 موسوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گنبدكاووس 4324 شهید مسعود حاتمی معاینه فنی - -
فارس سروستان 4325 سروستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4326 جهانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ورزقان 4327 ورزقان-2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان همدان 4328 الوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان انار 4329 ایثار معاینه فنی - -
تهران باغستان 4330 باغستان معاینه فنی - -
همدان بهار 4331 میلاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان بانه 4332 هامون زیست آران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان کهنوج 4333 راوند معاینه فنی - -
آذربایجان غربی سیمینه 4335 سیمینه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان نرماشیر 4336 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی فاروج 4337 فاروج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فیض‌آباد 4338 حریم رضوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فیروزه 4339 معتمد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان قروه 4340 سلامت خودرو پرشیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سنندج 4341 هیوای ژیان ایمن کردستان معاینه فنی - -
آذربایجان شرقی کلیبر 4342 بیداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان آزیه 4343 محمدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران شهریار 4344 فردوسیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان کوت عبدالله 4345 سالم پور معاینه فنی - -
کردستان سنندج 4346 سما معاینه فنی - -
البرز مشکین دشت 4347 مشکین دشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فیض‌آباد 4348 معینی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 4349 آروین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی میاندوآب 4350 ابراهیمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام مهران 4351 خسروی معاینه فنی - -
اصفهان کاشان 4352 شماره2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس لامرد 4353 لامرد معاینه فنی - -
خراسان جنوبی حاجی آباد 4354 موهبتی معاینه فنی - -
اصفهان نیک آباد 4355 نیک اباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران صفا دشت 4356 صفادشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کردستان سنندج 4357 تعاونی تاکسیرانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نجف آباد 4358 شماره2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز چهارباغ 4359 قائم البرز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس گله دار 4360 گله دار معاینه فنی - -
فارس بوانات 4361 بوانات گستر معاینه فنی - -
یزد یزد 4362 مهرابی معاینه فنی - -
تهران احمدآباد مستوفی 4363 احمدآباد مستوفی معاینه فنی - -
هرمزگان دهبارز 4364 شکرپور معاینه فنی - -
مازندران آمل 4365 هراز معاینه فنی - -
کرمان سیرجان 4366 مهدی فر معاینه فنی - -
کرمان سیرجان 4367 اعتمادی معاینه فنی - -
خراسان رضوی ملک آباد 4368 ملک آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
کرمان زرند 4369 امام حسین علیه السلام معاینه فنی - -
کرمان کرمان 4370 صادقی نژاد معاینه فنی - -
مازندران سورک 4371 شجاعی معاینه فنی - -
ایلام آبدانان 4372 آبدانان معاینه فنی - -
کردستان قروه 4373 سپنتا صنعت خودرو معاینه فنی - -
خراسان رضوی چناران 4374 فرخنده معاینه فنی - -
یزد اشکذر 4375 راه ابریشم معاینه فنی - -
مازندران نكا 4376 شریعتی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران قدس 4377 شماره دو معاینه فنی - -
هرمزگان بستک 4378 بستک معاینه فنی - -
خراسان رضوی نصرآباد 4379 محمودی معاینه فنی - -
خوزستان بندر ماهشهر 456789 test center معاینه فنی - بازرسی چشمی - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000012 اسپوتا صنعت سبزآذربایجان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی خوي 100000013 سی ان جی سیلندر سراج خوی - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی مهاباد 100000014 انداز یاران مکریان - - هیدرواستاتیک
اردبیل اردبیل 100000015 آرتان صنعت مایع - - هیدرواستاتیک
اصفهان اصفهان 100000016 مخزن سازی پارس ام سی اس - - هیدرواستاتیک
اصفهان اصفهان 100000017 آروین کیفیت پردیس - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000019 وینا سایا - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000020 پرشانا فنی پاسارگاد - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000021 اریش گاز گستر - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000024 ایمن تیام سپاهان - - هیدرواستاتیک
تهران شهریار 100000025 آزماگستر نیما - - هیدرواستاتیک
تهران رباطكریم 100000027 واریان گاز - - هیدرواستاتیک
تهران اسلامشهر 100000028 مخازن آلیاژدار - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000029 طوس پتروگاز - بازرسی چشمی - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000031 نوین توس - بازرسی چشمی - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000032 گاز و اکسیژن خوراکیان - - هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000037 شرکت بازرسی فنی ناظر کاران - - هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000038 پارس اکسیژن - - هیدرواستاتیک
قزوین آبیك 100000039 اکسیژن خسرونژاد - - هیدرواستاتیک
قزوین آبیك 100000040 نوآوران 139 طالبی - - هیدرواستاتیک
قم قم 100000045 ناظران کیفیت خودرو - - هیدرواستاتیک
قم قم 100000046 آریا آزمون پاسارگاد قم - - هیدرواستاتیک
گیلان رشت 100000048 هیدورفن مارلیک - - هیدرواستاتیک
گیلان رشت 100000049 پیروزان موتر پارس - - هیدرواستاتیک
مازندران قائم شهر 100000052 تجهیز صنعت فجر/فرآیندمیزان ایرانیان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000056 بهینه سازان اعتماد صنعت - - هیدرواستاتیک
یزد یزد 100000058 نمایندگی هیوندای راد خواه - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000059 سیلندر اطمینان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000060 صنایع سوخت خودرو ارس - - هیدرواستاتیک
همدان همدان 100000063 بهبود درخشان رستگار - - هیدرواستاتیک
اصفهان اصفهان 100000064 مجتمع گازهای طبی و صنعتی اردستان - - هیدرواستاتیک
اردبیل اردبیل 100000068 ایمن سنجش پویا - - هیدرواستاتیک
گلستان گرگان 100000069 توان صنعت کاری نو - - هیدرواستاتیک
گلستان گنبدكاووس 100000070 ایمن گستر ناهری قابوس - - هیدرواستاتیک
گلستان گرگان 100000073 تدبیر انرژی هیرکان - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000074 سیما شهر آزما - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000075 پارس سامان توس - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری بروجن 100000078 آروین فیدار مهر رایکا - - هیدرواستاتیک
گیلان رشت 100000079 ایمن راد گستر - - هیدرواستاتیک
قزوین قزوین 100000080 آینده سازان پاک سوز کاسپین - - هیدرواستاتیک
کرمانشاه کرمانشاه 100000085 راه جویان امید باختر - - هیدرواستاتیک
البرز کرج 100000087 شرکت آلتامیرا - - هیدرواستاتیک
اصفهان کاشان 100000088 همایون کاشان - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی سبزوار 100000089 بازرگانی بین الملل عنقای کویر - - هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000090 صوفیان شیمی - - هیدرواستاتیک
کردستان قروه 100000091 جنیان قروه - - هیدرواستاتیک
گیلان خمام 100000092 شکوفه موتور گیلان - - هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000093 پارس بالون - - هیدرواستاتیک
کرمانشاه کرمانشاه 100000094 آریا صنعت بیستون الوند - - هیدرواستاتیک
خوزستان خرمشهر 100000095 صحرای خرمشهر - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی اهر 100000096 پیشگام صنعت ارسباران - - هیدرواستاتیک
خوزستان اهواز 100000097 کپسول آزمون خوزستان - - هیدرواستاتیک
اصفهان نجف آباد 100000098 بهینه صنعت اصفهان - - هیدرواستاتیک
البرز کرج 100000099 ایمن خودرو قائم البرز - - هیدرواستاتیک
خراسان شمالی بجنورد 100000100 ایمن خودرو گرشاسب ترک - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی قوچان 100000101 راهپویان مدرن خاور شرق - - هیدرواستاتیک
لرستان خرم آباد 100000102 سام سازه شفق - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000103 درایت سنج مرجان در - - هیدرواستاتیک
هرمزگان بندرعباس 100000104 سینا آزمای بندر - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000105 صنعتی بازرگانی صنام - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی كاشمر 100000106 سبزگاز صنعت ترشیز - - هیدرواستاتیک
خوزستان بندر ماهشهر 100000107 اکسیژن یاران ماهشهر - - هیدرواستاتیک
اصفهان قهجاورستان 100000108 مهارت صنعت طلوع فجر سپاهان - - هیدرواستاتیک
کرمان کرمان 100000109 ایمن یاران صنعت - - هیدرواستاتیک
تهران اسلامشهر 100000110 خودروآزمای آریان - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی تربت حیدریه 100000111 اکباتان سروش آزمای قطب - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000112 اکسیژن ملائکه - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000113 کنترل خودرو ارومیه - - هیدرواستاتیک
خراسان جنوبی بیرجند 100000114 آزمون مخزن پارسا - - هیدرواستاتیک
مازندران قائم شهر 100000494 سایپا خزر - - هیدرواستاتیک
سمنان سمنان 100000495 مهام زرین کومش - - هیدرواستاتیک
مرکزی خمین 100000496 توسعه گاز خمین - - هیدرواستاتیک
زنجان زنجان 100000497 آینده سازان پاک سوز - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000499 سرای اختر توس - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000500 خدمات فنی طوس کیوان بیهق - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی ملكان 100000501 توسعه گران فرا صنعت علیپور - - هیدرواستاتیک
کرمان کرمان 100000502 ایمن بالن - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی مراغه 100000503 فن آزمای مراغه - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی پیرانشهر 100000504 ایمن آزما بیگی - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی میاندوآب 100000505 آزما خودروی طلایه - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی بوكان 100000506 مازیارپیشروصنعت خودرو مکریان - - هیدرواستاتیک
زنجان زنجان 100000507 سازمان خدمات موتوری - - هیدرواستاتیک
مرکزی اراک 100000508 انرژی صنعت خاوریه - - هیدرواستاتیک
خوزستان اهواز 100000509 ایمن گستر جنوب مهام - - هیدرواستاتیک
بوشهر بوشهر 100000510 آزمون صنعت خلیج فارس - - هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000511 رویین آزمون فارس قشقایی - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000512 توس استیلن - - هیدرواستاتیک
زنجان زنجان 100000513 آزما صنعت کیان اشراق - - هیدرواستاتیک
لرستان خرم آباد 100000514 ایمن خودرو افلاک - - هیدرواستاتیک
زنجان زنجان 100000515 سیال سازه کیان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی خسروشاه 100000516 نگین تجارت تبریز - - هیدرواستاتیک
اصفهان گلپایگان 100000517 ایمن مخزن طالاری - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000518 صنعتی فولادفن رایمون - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000519 علم صنعت نوآوری آراز - - هیدرواستاتیک
خوزستان خرمشهر 100000520 اعلی فن اروند - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000521 آذرسنج اسپوتا - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی طرقبه 100000522 آزمونگران ایمن سازان طرقبه - - هیدرواستاتیک
کرمان کرمان 100000523 تجهیزصنعت فجر - - هیدرواستاتیک
اردبیل گرمی 100000524 سازدار موتور - - هیدرواستاتیک
تهران اسلامشهر 100000525 طاووس مهر واوان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی ملكان 100000526 کیمیا صنعت نگین وحدت ملکان - - هیدرواستاتیک
مرکزی اراک 100000527 آریا آزمون پاسارگاد - - هیدرواستاتیک
اردبیل پارس آباد 100000528 ایمن کیفیت آتیه روشن - - هیدرواستاتیک
هرمزگان بندرعباس 100000529 تلاشگران همیشه سبز - - هیدرواستاتیک
اصفهان چادگان 100000530 ایمن سیلندر چادگان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000531 سالارصنعت چی چست - - هیدرواستاتیک
خراسان جنوبی بیرجند 100000532 آوای سلامت خودرو - - هیدرواستاتیک
کردستان سنندج 100000533 ایمن آزمای راژان کردستان - - هیدرواستاتیک
همدان همدان 100000534 فرآیندسازان بهینه رسا - - هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000536 سروش ناظران ارم - - هیدرواستاتیک
مازندران آمل 100000537 صنعت خودرو امید آمل - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000538 آذر سپهر گاز چی چست - - هیدرواستاتیک
اصفهان آران و بیدگل 100000539 کیمیاسازان آران و بیدگل - - هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000540 آکام فیدار پرگاس - - هیدرواستاتیک
اردبیل اردبیل 100000541 بابلان سبز اردبیل - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی میاندوآب 100000542 پاکران گاز سوز - - هیدرواستاتیک
فارس زرقان 100000543 ایرانیان ناظران یکتا جنوب - - هیدرواستاتیک
اصفهان ورنامخواست 100000544 آرتین مخزن مدرن - - هیدرواستاتیک
کردستان سنندج 100000545 صنعتگران خودرو آبیدر سنندج - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی سلماس 100000546 اعتماد صنعت آتیه آذر - - هیدرواستاتیک
چهارمحال و بختیاری شهركرد 100000547 بهین آزمای غرب تاراز - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی مرند 100000548 ایمن سازان نیکنامان آذربایجان - - هیدرواستاتیک
سمنان شاهرود 100000549 گلبرگ شهد شاهوار - - هیدرواستاتیک
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 100000550 ایمن خودرو دنا - - هیدرواستاتیک
گیلان رضوانشهر 100000551 صنعت کاران تالش - - هیدرواستاتیک
همدان ملایر 100000552 ترابردگستر زاگرس هفت - - هیدرواستاتیک
اصفهان مباركه 100000553 پردیس صنعت مبارکه - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی هشترود 100000554 پویا سنج هشترود - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی خوي 100000555 دقت صنعت ستاره آروین - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ماكو 100000556 ایل یار تجارت منطقه آزاد ماکو - - هیدرواستاتیک
ایلام ایلام 100000557 بهین آزما شکیبا میرزاکرمی - - هیدرواستاتیک
کردستان سقز 100000558 ماد گستر سقز - - هیدرواستاتیک
چهارمحال و بختیاری لردگان 100000559 ابتکار روشان سپند آسا - - هیدرواستاتیک
کردستان سقز 100000560 بنیان پرتو اندیشه سقز - - هیدرواستاتیک
کردستان سقز 100000561 گاز خودرو آزما کردستان - - هیدرواستاتیک
مرکزی خمین 100000562 کیارش گستر ریحان - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000563 سازه گستر آداک - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی خوي 100000564 یدک تجارت آروین - - هیدرواستاتیک
قزوین قزوین 100000565 مخازن تحت فشار کاوش - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی بوكان 100000566 ماد پتروپرگاس - - هیدرواستاتیک
خراسان رضوی تربت جام 100000567 پیشرو گستر همراه عصر - - هیدرواستاتیک
یزد اردكان 100000568 مخازن زرین نور آوین - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی بناب 100000569 خدمات گاز خودرویی برادران بناب - - هیدرواستاتیک
یزد ابرکوه 100000570 سروسبزسینا خورو ابرکوه - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000571 تلاش پیشه یکتا آذربایجان - - هیدرواستاتیک
کرمان کرمان 100000572 پاکسوز تلاش موتور نوید کرمان - - هیدرواستاتیک
گلستان تركمن 100000573 نگین مروارید ترکمن صحرا - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000574 هوشمند سازان امید سهند - - هیدرواستاتیک
فارس آباده 100000575 ایمن ناظر فارس - - هیدرواستاتیک
خوزستان شوش 100000576 کژال نوین شوش - - هیدرواستاتیک
اصفهان دولت آباد 100000577 آریا صنعت بیستون الوند دولت آباد - - هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی نقده 100000578 آذر یول داش سولدوز - - هیدرواستاتیک
مازندران محمودآباد 100000579 نوآوران صنعت سبز - - هیدرواستاتیک
خراسان جنوبی بیرجند 100000580 پارس آواصنعت گاز - - هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000581 ایمن آزمای لوتوس آذر - - هیدرواستاتیک
اصفهان خوانسار 100000582 پیمان مبتکر مهام - - هیدرواستاتیک