لیست مراکز معاینه فنی
استان شهر کد مرکز نام مرکز نوع مرکز آدرس و شماره تماس
آذربایجان شرقی اسكو 1101 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی تبریز 1102 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی تبریز 1103 شماره دو - معاینه فنی -
آذربایجان شرقی تبریز 1104 شماره سه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی بستان آباد 1109 شفایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی بناب 1110 شهریار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی سراب 1111 رنجبران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی سراب 1112 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی شبستر 1113 شبستر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی صوفیان 1114 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی مراغه 1115 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی مراغه 1116 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی مرند 1117 رضایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی ملكان 1118 علي پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی هریس 1119 حسين پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی هشترود 1120 لطفی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی تبریز 1121 شماره چهار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی آذرشهر 1122 ستوبادي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی اهر 1123 مسعودي و بابالويان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی ایلخچی 1124 آزرم پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی خسروشاه 1126 خسرو شاه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی مرند 1127 عراقي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی میانه 1128 مولایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی سردرود 1129 روان صنعت - معاینه فنی -
آذربایجان شرقی بستان آباد 1130 بلوكي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی هادیشهر 1131 هادیشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی باسمنج 1134 آقامحمدی وند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی تبریز 1135 حمایت از زندانیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی ایلخچی 1139 نوین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی عجبشیر 1140 سهند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ارومیه 1201 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ارومیه 1202 اروم فن کبودان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ارومیه 1203 اشرفی مهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی پیرانشهر 1205 پیرانشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی محمودآباد 1206 اصلاني - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ایواوغلی 1207 برادران طالبی - معاینه فنی -
آذربایجان غربی سلماس 1208 خاني - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی شاهین دژ 1209 عبدالهي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ارومیه 1210 کنترل خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی تکاب 1212 آسایش گستر شیز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی شوط 1213 شوط - معاینه فنی -
آذربایجان غربی مهاباد 1214 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی اشنویه 1215 اشنویه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی سیه چشمه 1216 چالدران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی نقده 1217 الغدیر سلدوز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ارومیه 1218 شماره پنج - معاینه فنی -
آذربایجان غربی مهاباد 1219 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی میاندوآب 1220 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی خوي 1221 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی خوي 1222 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی سلماس 1224 سلماس راه - معاینه فنی -
اردبیل اردبیل 1301 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل اردبیل 1303 شوقی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل اردبیل 1304 یگانه حمایت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل اردبیل 1305 پام - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل مشگین شهر 1306 مشگین شهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل گرمی 1307 شهباززاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل خلخال 1308 هادی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل پارس آباد 1309 حسينيان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان اصفهان 1401 جي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان خمینی شهر 1402 خمینی شهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان اصفهان 1403 تاكسيراني - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان نائین 1406 افشاری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان اردستان 1407 اردستان - معاینه فنی -
اصفهان تیران 1408 تیران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان قهجاورستان 1410 قهجاورستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان چرمهین 1411 چرمهین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان ورنامخواست 1412 ورنامخواست - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان زرین شهر 1413 زرین شهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان اصفهان 1414 قاسميان - معاینه فنی -
اصفهان نجف آباد 1415 نجف آباد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان دولت آباد 1416 دولت آباد - معاینه فنی -
اصفهان آران و بیدگل 1417 آران و بیدگل - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان شهرضا 1418 شهرضا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان درچه پیاز 1419 احمدیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان قهدریجان 1420 قهدریجان - معاینه فنی -
اصفهان مبارکه 1421 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان فلاورجان 1423 اطمینان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان کاشان 1424 کاشان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان گلپایگان 1425 کامیونداران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان خوانسار 1426 خوانسار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان سمیرم 1427 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان ابریشم 1428 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان بادرود 1429 بادرود - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان کوهپایه 1430 یاریان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان بهارستان 1431 صادقی - معاینه فنی -
اصفهان گلدشت 1432 گلدشت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان چادگان 1433 عابدینی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
ایلام ایلام 1501 ایلام - معاینه فنی - بازرسی چشمی
ایلام دره شهر 1502 دره شهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
ایلام ایوان 1503 كريميان ایوان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
ایلام سرابله 1505 قيصر بيگي - معاینه فنی -
بوشهر بوشهر 1601 کللی خورموجی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
بوشهر بندرگناوه 1602 بندر گناوه - معاینه فنی -
بوشهر برازجان 1603 دشتستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران نصیرشهر 1701 آسمان آبی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران شهریار 1702 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز هشتگرد 1703 سیاوش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز اشتهارد 1704 شهید ساعدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز كمالشهر 1705 کمالشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران گلستان 1706 گلستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز محمدشهر 1707 آبیدر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 1709 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 1710 حامی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 1711 حافظ - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران حسن آباد 1714 حسن آباد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1718 بیهقی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1719 سراج - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1720 الغدیر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1721 شکوفه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1722 نیایش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1723 آبشناسان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1724 چمران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 1725 ابوذر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران رباطكریم 1726 رحیمی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران رباطكریم 1727 آرمان رفاه ایرانیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران ورامین 1728 شماره یک - معاینه فنی -
تهران اوشان فشم میگون 1729 فشم - معاینه فنی -
تهران پاکدشت 1730 پاکدشت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران پیشوا 1731 پیشوا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران بومهن 1732 بومهن - معاینه فنی -
تهران شاهدشهر 1733 حسني - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران قرچك 1735 حسيني - معاینه فنی -
تهران ملارد 1736 ملارد - معاینه فنی -
تهران اسلامشهر 1738 شماره یک - معاینه فنی -
تهران اسلامشهر 1740 واوان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران چهاردانگه 1741 جلوه دار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران نسیم شهر 1742 نسیم شهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران ورامین 1743 شماره دو - معاینه فنی -
تهران رودهن 1746 ارشدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران صالحیه 1747 افق - معاینه فنی -
تهران شهریار 1748 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران فرون آباد 1749 پارسیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران دماوند 1750 دماوند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران قدس 1751 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران باقرشهر 1752 باقرشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
چهارمحال و بختیاری شهركرد 1801 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
چهارمحال و بختیاری بروجن 1802 رمضانی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
چهارمحال و بختیاری سامان 1803 سامان - معاینه فنی -
چهارمحال و بختیاری لردگان 1804 سليماني نژاد - معاینه فنی -
چهارمحال و بختیاری فارسان 1805 فارسان - معاینه فنی -
چهارمحال و بختیاری فرخ شهر 1806 فرخ شهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی بیرجند 1901 یوسفی - معاینه فنی -
خراسان جنوبی بیرجند 1902 بنگاه آبلوله - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی فردوس 1903 معراجی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی قائن 1904 گلكارمقدم - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی بشرویه 1905 بشرویه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی سرایان 1906 سرایان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی گناباد 2001 مظفر زاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی بجستان 2002 بجستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی مشهد مقدس 2003 آزادی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی مشهد مقدس 2005 مفتح - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی مشهد مقدس 2006 رباط طرق - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی فریمان 2007 فریمان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی نیشابور 2008 شهرداری - معاینه فنی -
خراسان رضوی نیشابور 2009 مولوی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی نیشابور 2010 دوستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی نیشابور 2011 استقلال - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی نیشابور 2012 خیام - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی طرقبه 2013 طرقبه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی سبزوار 2014 بیهقی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی قوچان 2015 شهید قاسم زاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی چناران 2016 تعاون روستایی - معاینه فنی -
خراسان رضوی سرخس 2017 رمضان پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی تربت حیدریه 2018 ارم - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی تربت حیدریه 2019 شهرداری - معاینه فنی -
خراسان رضوی كاشمر 2020 آسمان آبی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی خواف 2021 مجاور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی تربت جام 2022 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی خلیل آباد 2023 نصر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی شاندیز 2024 شاندیز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی تایباد 2025 اسماعیلی - معاینه فنی -
خراسان رضوی دولت آباد 2027 توسن - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان شمالی اسفراین 2101 علی اکبریان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان شمالی شیروان 2102 آموزگار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان شمالی جاجرم 2103 برادران اسدزاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان شمالی آشخانه 2104 سملقان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان شمالی بجنورد 2106 معینی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان اهواز 2201 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان اهواز 2202 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان اهواز 2203 ایمن سازان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان بهبهان 2204 فلاحتي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان دزفول 2205 روناش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان بندر ماهشهر 2206 بندر ماهشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان آبادان 2207 خدمات خودرویی هفتا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان شوش 2210 صادق كرد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان بندر امام خمینی 2211 رضایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان رامهرمز 2212 روزبه نيكو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان شوشتر 2215 بهمن یاد خوزستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان امیدیه 2216 امیدیه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان ایذه 2217 زاگرس - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان شوشتر 2219 ساداتی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان خرمشهر 2220 شهید مختار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان اندیمشك 2221 لطفی پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان زنجان 2301 خاتمی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان زنجان 2302 شهرداري - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان ابهر 2303 ابهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان خرمدره 2304 خرمدره - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان زنجان 2305 صبا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان زنجان 2306 شهرآرا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان آب بر 2307 مهدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان قیدار 2308 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان زنجان 2309 ایمن خودرو - معاینه فنی -
زنجان هیدج 2311 بعثت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سمنان سمنان 2401 سمنان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سمنان گرمسار 2402 خرمیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سمنان شاهرود 2403 وطن پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سمنان دامغان 2404 دامغان - معاینه فنی -
سمنان بسطام 2407 بسطام - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان مریوان 2408 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سیستان و بلوچستان زابل 2501 هامون تست - معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان زابل 2502 سیمرغ تست - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سیستان و بلوچستان ایرانشهر 2503 دهانی - معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2504 شماره یک - معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2505 شماره دو - معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان چابهار 2506 صدف - معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان خاش 2507 فیض - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سیستان و بلوچستان زاهدان 2508 سیستان فدک - معاینه فنی -
فارس کازرون 2601 شهیدی یان - معاینه فنی -
فارس جهرم 2602 دانیال موتور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس مرودشت 2603 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس لار 2604 راهبران امین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس شیراز 2605 شماره دو - معاینه فنی -
فارس نی ریز 2606 طاها بار - معاینه فنی -
فارس کازرون 2607 تعاونی کامیونداران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس داراب 2608 ارغوان سنجش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس زرقان 2609 نیمروز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس نورآباد 2610 پارسا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس آباده 2611 بهمن خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس آباده 2613 پارسیان خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس استهبان 2614 شجاعيان - معاینه فنی -
فارس زرقان 2615 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین اقبالیه 2701 اقبالیه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین بوئین زهرا 2702 بوئین زهرا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین تاكستان 2705 رحمانی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین آبیك 2706 آبیک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین محمدیه 2707 هوای خوب - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین قزوین 2708 شهید رجایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین آبگرم 2710 اسماعيلي - معاینه فنی -
قزوین بیدستان 2711 بیدستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قم قم 2801 ترمینال - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قم قم 2802 قدس - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قم قم 2803 جمکران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سنندج 2901 صنعت ماشین - معاینه فنی -
کردستان سنندج 2902 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان قروه 2903 بدر خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان بیجار 2904 خودرو آزمای گروس - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سنندج 2905 آبیدر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان مریوان 2906 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان كامیاران 2907 کامیاران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان دیواندره 2908 چهل چشمه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سقز 2909 سقز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان بانه 2910 آلاصنعت خودرو - معاینه فنی -
کرمان کرمان 3001 گروهی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان سیرجان 3002 آذین خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان رفسنجان 3003 رفسنجان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان جیرفت 3004 افشار - معاینه فنی -
کرمان کرمان 3005 شماره سه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان کرمان 3006 شماره چهار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان کرمان 3007 دانايي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان شهربابك 3008 سبحان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان زرند 3009 زرند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان کرمان 3010 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان بافت 3011 بابایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه کرمانشاه 3105 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه پاوه 3106 سيفي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه کرمانشاه 3107 ماهان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه سنقر 3108 بیگلری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه سرپل ذهاب 3109 سر پل ذهاب - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه صحنه 3110 صحنه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه اسلام آباد غرب 3111 مرصاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه كنگاور 3112 الغدیر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه کرمانشاه 3113 شهید كراني - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه روانسر 3114 روانسر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه کرمانشاه 3115 شماره چهار - معاینه فنی -
کرمانشاه کرمانشاه 3116 عبدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 3201 بویر تندیس مهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کهگیلویه و بویراحمد دهدشت 3202 دوهنده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کهگیلویه و بویراحمد دوگنبدان 3203 رادمنش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان گرگان 3301 همیارشهر کوشا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان گرگان 3302 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان گنبدكاووس 3303 توان صنعت كاری نو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان علی آباد 3304 عابدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان بندرتركمن 3305 تراج - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان كردكوی 3306 درزی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان مینودشت 3307 دشت بهشت - معاینه فنی -
گلستان علی آباد 3308 آتیه شمال کتول - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان خمام 3401 شکوفه موتور گیلان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان رودسر 3402 پارسا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان شلمان 3403 شرق گیلان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان رشت 3404 برادران پور رستگار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان رشت 3405 بلند پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان رشت 3406 شهید شریفیان - معاینه فنی -
گیلان رشت 3407 دل افروز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان آستارا 3408 آستارا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان شفت 3409 دليري - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان لوشان 3410 لوشان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان پره سر 3411 پره سر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان آستانه اشرفیه 3412 برادران رجب زاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان رشت 3413 محمودی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان فومن 3415 گیلان اتومبیل - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان لنگرود 3416 صبح طلایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان صومعه سرا 3417 شریعت - معاینه فنی -
لرستان الشتر 3501 الشتر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان الیگودرز 3502 بهرامسري - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان خرم آباد 3503 ره آوران سلامت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان خرم آباد 3504 کاوه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان پلدختر 3505 حقي پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان بروجرد 3506 كيهان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان كوهدشت 3508 نادری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران ساری 3603 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران جویبار 3604 جویبار - معاینه فنی -
مازندران قائم شهر 3605 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران امیرکلا 3606 هاشم پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران آمل 3607 شماره یک - معاینه فنی -
مازندران بابلسر 3608 بابلسر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران محمودآباد 3609 محمود آباد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران نور 3610 نور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران تنكابن 3612 ایمن ساز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران تنكابن 3613 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران چالوس 3614 چالوس - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران نوشهر 3615 نوشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران آمل 3616 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران بابل 3617 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران زیرآب 3618 سوادکوه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران قائم شهر 3619 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران ساری 3620 جعفریان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران ساری 3621 شماره سه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران نكا 3622 نکا - معاینه فنی -
مازندران بهشهر 3623 بهشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران گلوگاه 3624 ماهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی اراك 3701 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی خمین 3702 روشن - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی اراك 3703 دیدار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی آشتیان 3704 ابا صالح - معاینه فنی -
مرکزی محلات 3705 مصور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی دلیجان 3706 مجيد کار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی اراك 3707 امیری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی ساوه 3708 باران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی ساوه 3710 کاوه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی خمین 3711 شهرداري - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی خمین 3712 خمین - - معاینه فنی
مرکزی مامونیه 3713 زرندیه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مرکزی اراك 3714 قاسمی - معاینه فنی -
هرمزگان بندرعباس 3801 شماره یک - معاینه فنی -
هرمزگان پارسیان 3805 پارسیان - معاینه فنی -
هرمزگان بندرعباس 3807 بوراب حدید - معاینه فنی - بازرسی چشمی
هرمزگان دهبارز 3808 آبگون - معاینه فنی -
هرمزگان میناب 3809 میناب - معاینه فنی -
هرمزگان بندرعباس 3810 کرمی نیا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
همدان همدان 3901 پارس - معاینه فنی - بازرسی چشمی
همدان همدان 3902 الغدیر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
همدان تویسركان 3904 شهرداری - معاینه فنی -
همدان نهاوند 3905 عرفان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
همدان ملایر 3906 ملاير - معاینه فنی - بازرسی چشمی
همدان سامن 3907 شهرداری - معاینه فنی -
همدان رزن 3908 حنفی - معاینه فنی -
همدان فامنین 3909 شهرداری - معاینه فنی -
همدان كبودراهنگ 3910 شهرداری - معاینه فنی -
آذربایجان غربی سردشت 3911 زانکو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی بردسكن 3912 بردسکن - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان سوسنگرد 3913 دشت آزادگان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان ازنا 3914 قائیدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد یزد 4001 آسمان آبی - معاینه فنی -
یزد یزد 4002 حسيني پور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد یزد 4003 ابوذر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد مهریز 4004 تعاوني كاميون داران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد مهریز 4005 رهرو صنعت کوثر - معاینه فنی -
یزد اردكان 4006 حمايت از زندانيان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد تفت 4007 هوای پاک - معاینه فنی -
خراسان جنوبی طبس 4008 عابدزاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد میبد 4009 راهیان امین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد یزد 4010 جعفري نژاد - معاینه فنی -
یزد بافق 4011 فلاح بافقي - معاینه فنی -
یزد هرات 4012 سبحان - معاینه فنی -
یزد ابركوه 4013 رسولي - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز ماهدشت 4201 ماهدشت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 4204 قائم دژ - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 4205 نگین البرز - معاینه فنی -
تهران شریف آباد 4206 بسحاق - معاینه فنی -
فارس كوار 4207 نیرو دیزل - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس مرودشت 4208 شهرک حمل و نقل - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس اقلید 4209 ایمن خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس فسا 4210 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس فسا 4211 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان مسجد سلیمان 4212 مسجد سلیمان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان فولاد شهر 4213 شهرداری - معاینه فنی -
البرز نظرآباد 4214 علیجانی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
هرمزگان خمیر 4215 پایانه بار - معاینه فنی -
اصفهان داران 4216 پرنده ئی - معاینه فنی -
البرز کرج 4217 شهید سعادت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی رضویه 4218 رضویه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
سیستان و بلوچستان دوست محمد 4219 هیرمند تست - معاینه فنی -
خراسان جنوبی سربیشه 4220 سربیشه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی گناباد 4221 عبودی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان گزبرخوار 4222 پاسارگاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه جوانرود 4223 جوانرود - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان دامنه 4224 شهرداری دامنه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه کرمانشاه 4225 شماره شش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس شیراز 4226 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس شیراز 4227 شماره سه - معاینه فنی -
گیلان رستم آباد 4228 رستم آباد - معاینه فنی -
کرمان شهربابك 4229 پاسارگاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
ایلام دهلران 4230 دهلران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 4231 الغدیر - معاینه فنی -
کرمانشاه بیستون 4232 بیستون - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 4234 دماوند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 4235 خاوران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران تهران 4236 امام رضا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی مشهد مقدس 4238 حافظ - معاینه فنی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 4239 بهمن - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی تبریز 4241 شماره شش - معاینه فنی -
آذربایجان شرقی تبریز 4242 شماره هفت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان اصفهان 4244 راهور - معاینه فنی -
اصفهان اصفهان 4245 گمرک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان اصفهان 4246 آتشگاه - معاینه فنی -
کردستان سقز 4247 شهید بیدهندی - معاینه فنی -
تهران تهران 4248 ایرتویا - معاینه فنی -
تهران تهران 4249 ایران خودرو - معاینه فنی -
اصفهان اصفهان 4250 ارغوانیه - معاینه فنی -
اصفهان اصفهان 4251 لطیفی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی ماكو 4252 آغری خودروی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان دهاقان 4253 شهرداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان فریدونشهر 4254 فریدونشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان صاحب 4255 صاحب - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان کرمان 4256 الغدیر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز کرج 4257 فدک - معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان سراوان 4258 آرش - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان ماسال 4259 ماسال - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی نهبندان 4260 پایش - معاینه فنی -
بوشهر بندر كنگان 4261 کنگان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان دهق 4262 شهرداری دهق - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان شاهین شهر 4263 آزادگان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی میانه 4264 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان شاهین شهر 4265 تاکسیرانی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان كركوند 4266 کرکوند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان نطنز 4267 شهرداری - معاینه فنی -
کرمان بم 4268 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان دهگلان 4269 پاک موتور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سنندج 4270 صحت خودرو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
قزوین الوند 4271 ایمن تردد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی بناب 4272 شماره دو - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس فیروزآباد 4275 فیروزآباد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان علویجه 4276 علویجه - معاینه فنی -
فارس خرامه 4277 شهید علی اکبر فرار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی بوكان 4278 پردیس بوکان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران کیاکلا 4279 سیمرغ - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان نورآباد 4280 دلفان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی میاندوآب 4281 تقی زاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمانشاه هرسین 4282 هرسین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس شیراز 4283 بنایی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان خور 4284 فارسی - معاینه فنی -
لرستان نورآباد 4285 مهر دلفان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اردبیل پارس آباد 4286 مغان تقی اوغلی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران رامسر 4287 علی نژاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی اهر 4288 شماره 2 - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان تالش 4289 قلی نژاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان جنوبی بیرجند 4290 ایران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی نقاب 4291 عدالت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
چهارمحال و بختیاری شلمزار 4292 کیار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان جیرفت 4293 هلیل - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سقز 4294 پیشروخودروسقز - معاینه فنی -
خراسان رضوی تربت جام 4295 مغنی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان کلاچای 4296 کلاچای - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان بانه 4297 تکتازخودرو آربابا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی قوچان 4298 قوچان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
زنجان سلطانیه 4299 سلطانیه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گیلان لاهیجان 4300 صفرپور - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان بردسیر 4301 هجینی نژاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی پلدشت 4302 موسوی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس صفاشهر 4303 شفیعی صفاشهر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان بردسیر 4304 محتشمی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس نورآباد 4305 شماره دو ممسنی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس داراب 4306 سلامت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان گرگان 4307 وکیلی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
چهارمحال و بختیاری گندمان 4308 لبخند - معاینه فنی -
مرکزی فرمهین 4309 قائم مقام - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی بوكان 4310 گهرنژاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی رشتخوار 4311 رشتخوار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران ورامین 4312 شمار3وارمین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران شهریار 4313 شماره 3 شهریار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی درگز 4314 شهید رنجبران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان کلاله 4315 کلاله - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی گلبهار 4316 گلبهار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران بابلسر 4317 اسد الله زاده - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان آق قلا 4318 آق قلا - معاینه فنی - بازرسی چشمی
مازندران امیرکلا 4319 محمودیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان رفسنجان 4321 ثامن الحجج - معاینه فنی -
اصفهان زیار 4322 زیار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
لرستان دورود 4323 موسوی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان گنبدكاووس 4324 شهید مسعود حاتمی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس سروستان 4325 سروستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس شیراز 4326 جهانی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی ورزقان 4327 ورزقان-2 - معاینه فنی - بازرسی چشمی
همدان همدان 4328 الوند - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان انار 4329 ایثار - معاینه فنی -
تهران باغستان 4330 باغستان - معاینه فنی -
همدان بهار 4331 میلاد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان بانه 4332 هامون زیست آران - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان کهنوج 4333 راوند - معاینه فنی -
آذربایجان غربی سیمینه 4335 سیمینه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان نرماشیر 4336 شماره یک - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان شمالی فاروج 4337 فاروج - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی فیض‌آباد 4338 حریم رضوی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی فیروزه 4339 معتمد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان قروه 4340 سلامت خودرو پرشیان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سنندج 4341 هیوای ژیان ایمن کردستان - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان شرقی کلیبر 4342 بیداری - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان آزیه 4343 محمدی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران شهریار 4344 فردوسیه - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خوزستان کوت عبدالله 4345 سالم پور - معاینه فنی -
کردستان سنندج 4346 سما - معاینه فنی -
البرز مشکین دشت 4347 مشکین دشت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی فیض‌آباد 4348 معینی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
گلستان گرگان 4349 آروین - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی میاندوآب 4350 ابراهیمی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
ایلام مهران 4351 خسروی - معاینه فنی -
اصفهان کاشان 4352 شماره2 - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس لامرد 4353 لامرد - معاینه فنی -
خراسان جنوبی حاجی آباد 4354 موهبتی - معاینه فنی -
اصفهان نیک آباد 4355 نیک اباد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران صفا دشت 4356 صفادشت - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کردستان سنندج 4357 تعاونی تاکسیرانی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
اصفهان نجف آباد 4358 شماره2 - معاینه فنی - بازرسی چشمی
البرز چهارباغ 4359 قائم البرز - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس گله دار 4360 گله دار - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس بوانات 4361 بوانات گستر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
یزد یزد 4362 مهرابی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران احمدآباد مستوفی 4363 احمدآباد مستوفی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
هرمزگان دهبارز 4364 شکرپور - معاینه فنی -
مازندران آمل 4365 هراز - معاینه فنی -
کرمان سیرجان 4366 مهدی فر - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان سیرجان 4367 اعتمادی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
خراسان رضوی ملک آباد 4368 ملک آباد - معاینه فنی - بازرسی چشمی
کرمان زرند 4369 امام حسین علیه السلام - معاینه فنی -
کرمان کرمان 4370 صادقی نژاد - معاینه فنی -
مازندران سورک 4371 شجاعی - معاینه فنی -
ایلام آبدانان 4372 آبدانان - معاینه فنی -
کردستان قروه 4373 سپنتا صنعت خودرو - معاینه فنی -
خراسان رضوی چناران 4374 فرخنده - معاینه فنی -
یزد اشکذر 4375 راه ابریشم - معاینه فنی -
مازندران نكا 4376 شریعتی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
تهران قدس 4377 شماره دو - معاینه فنی -
هرمزگان بستک 4378 بستک - معاینه فنی -
خراسان رضوی نصرآباد 4379 محمودی - معاینه فنی - بازرسی چشمی
فارس بیضا 4380 عریانی - معاینه فنی -
سمنان سمنان 4381 مرکز معاینه فنی شماره 2 - معاینه فنی - بازرسی چشمی
آذربایجان غربی بوكان 4383 اسماعیل پور - معاینه فنی -
خوزستان بهبهان 4386 آرتین جوانی - معاینه فنی -
آذربایجان غربی ارومیه 100000012 اسپوتا صنعت سبزآذربایجان هیدرواستاتیک - -
آذربایجان غربی خوي 100000013 سی ان جی سیلندر سراج خوی هیدرواستاتیک - -
آذربایجان غربی مهاباد 100000014 انداز یاران مکریان هیدرواستاتیک - -
اردبیل اردبیل 100000015 آرتان صنعت مایع هیدرواستاتیک - -
اصفهان اصفهان 100000016 مخزن سازی پارس ام سی اس هیدرواستاتیک - -
اصفهان اصفهان 100000017 آروین کیفیت پردیس هیدرواستاتیک - -
تهران تهران 100000019 وینا سایا هیدرواستاتیک - -
تهران قدس 100000020 پرشانا فنی پاسارگاد هیدرواستاتیک - -
تهران تهران 100000021 اریش گاز گستر هیدرواستاتیک - -
تهران تهران 100000024 ایمن تیام سپاهان هیدرواستاتیک - -
تهران شهریار 100000025 آزماگستر نیما هیدرواستاتیک - -
تهران رباطكریم 100000027 واریان گاز هیدرواستاتیک - -
تهران اسلامشهر 100000028 مخازن آلیاژدار هیدرواستاتیک - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000029 طوس پتروگاز هیدرواستاتیک - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000031 نوین توس هیدرواستاتیک - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000032 گاز و اکسیژن خوراکیان هیدرواستاتیک - -
فارس شیراز 100000037 شرکت بازرسی فنی ناظر کاران هیدرواستاتیک - -
فارس شیراز 100000038 پارس اکسیژن هیدرواستاتیک - -
قزوین آبیك 100000039 اکسیژن خسرونژاد هیدرواستاتیک - -
قزوین آبیك 100000040 نوآوران 139 طالبی هیدرواستاتیک - -
قم قم 100000045 ناظران کیفیت خودرو هیدرواستاتیک - -
قم قم 100000046 آریا آزمون پاسارگاد قم هیدرواستاتیک - -
گیلان رشت 100000048 هیدورفن مارلیک هیدرواستاتیک - -
گیلان رشت 100000049 پیروزان موتر پارس هیدرواستاتیک - -
مازندران قائم شهر 100000052 تجهیز صنعت فجر/فرآیندمیزان ایرانیان هیدرواستاتیک - -
آذربایجان شرقی تبریز 100000056 بهینه سازان اعتماد صنعت هیدرواستاتیک - -
یزد یزد 100000058 نمایندگی هیوندای راد خواه هیدرواستاتیک - -
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000059 سیلندر اطمینان هیدرواستاتیک - -
آذربایجان شرقی تبریز 100000060 صنایع سوخت خودرو ارس هیدرواستاتیک - -
همدان همدان 100000063 بهبود درخشان رستگار هیدرواستاتیک - -
اصفهان اصفهان 100000064 مجتمع گازهای طبی و صنعتی اردستان هیدرواستاتیک - -
اردبیل اردبیل 100000068 ایمن سنجش پویا هیدرواستاتیک - -
گلستان گرگان 100000069 توان صنعت کاری نو هیدرواستاتیک - -
گلستان گنبدكاووس 100000070 ایمن گستر ناهری قابوس هیدرواستاتیک - -
گلستان گرگان 100000073 تدبیر انرژی هیرکان هیدرواستاتیک - -
چهارمحال و بختیاری بروجن 100000078 آروین فیدار مهر رایکا هیدرواستاتیک - -
گیلان رشت 100000079 ایمن راد گستر هیدرواستاتیک - -
قزوین قزوین 100000080 آینده سازان پاک سوز کاسپین هیدرواستاتیک - -
کرمانشاه کرمانشاه 100000085 راه جویان امید باختر هیدرواستاتیک - -
البرز کرج 100000087 شرکت آلتامیرا هیدرواستاتیک - -
اصفهان کاشان 100000088 همایون کاشان هیدرواستاتیک - -
خراسان رضوی سبزوار 100000089 بازرگانی بین الملل عنقای کویر هیدرواستاتیک - -
فارس شیراز 100000090 صوفیان شیمی هیدرواستاتیک - -
کردستان قروه 100000091 جنیان قروه هی