(2203) تاسیس ۵۰ مرکز هیدروستاتیک در سال جاری

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ ماه سال جاری جلسه‌ای درخصوص ایجاد مرکز هیدروستاتیک با حضور مهندس قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و مدیر اجرایی معاینه فنی کشور، متولی معاون امور معاینه فنی و کارشناسان معاینه فنی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و نیز نمایندگان مراکز معاینه فنی استان‌ها در محل اتحادیه برگزار گردید.

مهندس قیصر مدیرعامل اتحادیه در آغاز جلسه ضمن عرض خیرمقدم و تبریک اعیاد شعبانیه به حاضرین، از همکاری صمیمانه مدیران مراکز تشکر نمود و اظهار داشت؛ سامانه یکپارچه صدور برگ و برچسب مراکز معاینه فنی که در سال ۱۳۸۹ توسط اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی راه‌اندازی و طی این سال‌ها توسعه یافت و طراحی آن تکمیل و در قالب سامانه سیمفا ارائه گردید سبب شد تا اینک معاینه فنی به عنوان یک موضوع اجتماعی و تخصصی در جامعه مطرح باشد.

مدیرعامل اتحادیه اظهار داشت: معاینه فنی در افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی خودروها نقش بسزایی دارد و امروز معاینه فنی به یک مقوله مهم اجتماعی از سوی دولتمردان تبدیل گردیده است؛ سپس توضیحاتی در رابطه با سامانه سیمفا، تست معاینه فنی خودروهای دارای سوخت CNGدر مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور، نحوه و مراحل اخذ معاینه فنی خودروهای گازسوز ارائه و مخاطرات ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم درخصوص معاینه فنی خودروهای گازسوز را بیان نمود و جلسه با بررسی نحوه چگونگی ایجاد مراکز هیدروستاتیک جهت معاینه فنی خودروهای گازسوز ادامه یافت.

پس از آن کارشناسان معاینه فنی و نمایندگان مراکز معاینه فنی استان‌های حاضر در جلسه به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون چگونگی ایجاد مراکز معاینه فنی خودروهای گازسوز به صورتی که متقاضیان بتوانند گواهی معاینه فنی خودروهای گازسوز را به سهولت اخذ نمایند، پرداختند و در این خصوص بحث و بررسی‌های کارشناسانه و تخصصی صورت پذیرفت.

در ادامه این نشست چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو مراکز معاینه فنی و نیز برنامه‌های در دست اقدام اتحادیه در خصوص معاینه فنی در سال جاری مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر گردید اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با همکاری مراکز معاینه فنی نسبت به تاسیس و راه‌اندازی ۵۰ مرکز هیدروستاتیک در سطح کشور جهت انجام تست سطح ۲مخازن خودروهای گازسوز اقدام نماید.

بازدید : 1,967
سیمفا