(2205) امکان استعلام معاینه فنی خودروهای سنگین در سامانه سیمفا

امکان استعلام معاینه فنی خودروهای سنگین به سامانه سیفا اضافه شد. هموطنان گرامی از این پس می توانند برای گرفتن استعلام معاینه فنی خودروهای سنگین، از منوی سایت روی گزینه استعلام رفته و از زیر منوی باز شده گزینه “گواهی معاینه فنی سبک و سنگین” را انتخاب نمایند و با وارد کردن پلاک خودرو، وضعیت معاینه فنی خودروی مورد نظر را مشاهده کنند.