نحوه فرآیند تست مخازن

طی نشست تخصصی در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور پیرامون نحوه فرآیند تست مخازن CNG در سامانه سیمفا بحث و بررسی انجام پذیرفت. به …

تاریخ انتشار:

بازدید از ۴ مرکز معاینه فنی در استان اصفهان

معاینه فنی اصفهان بازدید از مراکز معاینه فنی پیشرفته در استان اصفهان معاینه فنی اصفهان تیم کارشناسان معاونت معاینه فنی اتحادیه 4 مرکز معاینه فنی خودروهای سبک مستقر …

تاریخ انتشار:

معاینه فنی جعلی، تشخیص داده می‌شود

معاینه فنی جعلی معاینه فنی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با بیان اینکه به واسطه دوربین‌هایی که پلاک …

تاریخ انتشار:

سیمفا