اطلاعیه‌ها Archives | سیمفا

فهرست مراکز معاینه فنی دارای صلاحیت صدور معاینه فنی برتر در کشور (وفق ممیزی سازمان حفاظت محیط زیست)

نام مرکز معاینه فنینام کلانشهرکد سیمفاشماره یک(صاحب امتیاز: شهرداری تبریز)تبریز1102مرکز معاینه فنی شماره سهتبریز1104 مرکز معاینه فنی شماره چهارتبریز1121جیاصفهان1401بیهقیتهران1718آبشناسانتهران1723خاورانتهران4235سراجتهران1719الغدیرتهران1720شقایقتهران1721چمران تهران 1724نیایش تهران 1722دماوند تهران 4234

تاریخ انتشار:

اطلاعیه مهم

با توجه به همه گیری و اوج گیری ابتلای به ویروس منحوس کرونا در سراسر کشور، و در کمال تاسف از دست دادن روزانه بیش …

تاریخ انتشار:

نرخ جدید معاینه فنی

قابل توجه مراکز معاینه فنی پیرو مصوبه هیئت وزیران به شماره 105796/ ت 58220هـ مورخه 99/09/22 نرخ جدید صدور گواهی معاینه فنی به شرح …

تاریخ انتشار:

شارژ پنل مراکز خودروهای سنگین

قابل توجه مدیران محترم مراکز معاینه فنی سنگین بدین وسیله به آگاهی می رساند، به منظور جبران قسمتی از هزینه های نگهداری، توسعه و پشتیبانی سامانه …

تاریخ انتشار:

ارتباط با کارشناسان معاینه فنی

قابل توجه مدیران مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین کشور بدینوسیله لیست مسئولین و کارشناسان این اتحادیه جهت رسیدگی به امور جاری مراکز معاینه فنی …

تاریخ انتشار:

فعال سازی سیستم پرداخت آنلاین

قابل توجه مدیران محترم مراکز معاینه فنی خودرو سبک کشور با عنایت به فعال شدن پنل مالی سیمفا جهت انجام شارژ سامانه همانند سنوات گذشته، لذا …

تاریخ انتشار:

آزمون صوتی

به اطلاع کلیه مدیران و کارشناسان فنی محترم مراکز معاینه فنی سراسر کشور می رساند: پیرو نامه شماره 42278/ص مورخ 1399/03/07 این اتحادیه مبنی بر اجرای …

تاریخ انتشار:


سیمفا