اطلاعیه‌ها Archives | Page 2 of 14 | سیمفا

بروزرسانی زیرساخت وزارت کشور

روسای محترم ستادهای معاینه فنی شهرداری های کشور ومدیران محترم مراکز معاینه فنی بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ 15 …

تاریخ انتشار:

بروزرسانی زیرساخت وزارت کشور

روسای محترم ستادهای معاینه فنی شهرداری های کشور ومدیران محترم مراکز معاینه فنی بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ 10 شهریور99 …

تاریخ انتشار:

پرداخت شارژ

اطلاعیه مهم بدین وسیله به آگاهی می رساند به دلیل جابجایی حساب های بانکی اتحادیه، امکان وصول وجوه شارژ پنل مراکز معاینه فنی و آزمایشگاه ها …

تاریخ انتشار:

ملاقات حضوری با مدیر عامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور

به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی، روسای سازمان‌های مدیریت حمل و نقل شهرداری‌ها و مدیران مراکز معاینه فنی سراسر کشور می‌رساند: به …

تاریخ انتشار:

فعالیت مراکز معاینه فنی

مدیران کل محترم دفاتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری‌های سراسر کشور کرونا فعالیت مراکز معاینه فنی با توجه به شیوع …

تاریخ انتشار:


سیمفا