سامانه سیمفا اخبار Archives | سیمفا

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور خبر داد: افزایش ۲۷ درصدی مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی در ایام نوروز

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از افزایش ۲۷ درصدی مراجعه وسایل نقلیه به مراکز معاینه فنی کشور نسبت به مدت زمان مشابه …

تاریخ انتشار:

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور تاکید کرد: اطمینان شهروندان با اخذ گواهی معاینه فنی از ایمنی خودرو برای سفرهای نوروزی

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با تاکید بر ضرورت بررسی ایمنی خودرو پیش از انجام سفرهای نوروزی گفت: شهروندان با اخذ …

تاریخ انتشار:

برگزاری اولین نشست “گروه کاری همکاری های آموزشی و امنیت ترافیکی” وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشورجمهوری ترکیه در اتحادیه

اولین نشست “گروه کاری همکاری‌های آموزشی و امنیت ترافیکی” در اجرای تفاهم همکاری امنیتی و انتظامی بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و …

تاریخ انتشار:

عبداله متولی مدیرعامل اتحادیه و مدیراجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور (سمیع) خبر داد: آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایل نقلیه توسط وزارت کشور ابلاغ شد

 عبداله متولی مدیرعامل اتحادیه و مدیراجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور (سمیع) از ابلاغ  آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائل …

تاریخ انتشار:


سیمفا