اخبار Archives | Page 2 of 14 | سیمفا

مهندس عبدالله متولی به عنوان مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برگزیده شد

جلسه معارفه مهندس متولی مدیرعامل جدید اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با حضور رئیس هیات مدیره، معاونین، مدیران و …

تاریخ انتشار:

بازدید ازمراکز معاینه فنی شهر تبریز

ارزیابی از 5 مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی  توسط کارشناسان اتحادیه انجام پذیرفت. به گزارش روابط عمومی …

تاریخ انتشار:


سیمفا