اخبار معاینه فنی Archives | Page 3 of 11 | سیمفا

قیصر : از فعالیت یک مرکز معاینه فنی و یک آزمایشگاه هیدرواستاتیک واقع در استان خراسان رضوی به دلیل تخلف جلوگیری به عمل آمد

مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور اعلام کرد، به علت تخلف از فعالیت یک مرکز معاینه فنی و یک آزمایشگاه هیدرواستاتیک در استان خراسان رضوی …

تاریخ انتشار:


سیمفا