سامانه سیمفا اخبار آزمایشگاه ها Archives | سیمفا

برگزاری جلسه بررسی مشکلات و موانع جایگاه‌های CNG در اتحادیه

نشست هم‌اندیشی و تبادل‌نظر درخصوص بررسی مشکلات مراکز هیدرواستاتیک و جایگاه‌های CNG در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور تشکیل شد. روز شنبه 28تیرماه سال جاری جلسه‌ای …

تاریخ انتشار:

افزایش هزینه دریافت خدمات تست مخازن CNG از سوی سازمان ملی استاندارد ضروری است.

مهندس قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور، افزایش هزینه دریافت خدمات تست مخازن CNG از سوی …

تاریخ انتشار:

برر‌سی نحوه ارجاع سیستماتیک مخازن CNG خودروهای دوگانه سوز با حضور مدیران شرکت‌های ذیربط هشت استان باقیمانده

طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با برگزاری جلساتی توسط اتحادیه با مدیران مراکز هیدرواستاتیک مابقی استان‌ها، اجرای سیستماتیک مخازن CNG  خودروهای دوگانه‌سوز در سامانه سیمفا مورد بررسی …

تاریخ انتشار:

قدردانی مدیران آزمایشگاه‌های همکار از اجرای طرح ارجاع سیستماتیک مخازن خودروهای دوگانه‌سوز

طی نشستی در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور پیرامون طرح اجرای سیستماتیک مخازن CNG در سامانه سیمفا، مدیران آزمایشگاه‌های همکار ابراز خرسندی نمودند. به گزارش روابط …

تاریخ انتشار:


سیمفا