اخبار آزمایشگاه ها Archives | سیمفا

برر‌سی نحوه ارجاع سیستماتیک مخازن CNG خودروهای دوگانه سوز با حضور مدیران شرکت‌های ذیربط هشت استان باقیمانده

طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با برگزاری جلساتی توسط اتحادیه با مدیران مراکز هیدرواستاتیک مابقی استان‌ها، اجرای سیستماتیک مخازن CNG  خودروهای دوگانه‌سوز در سامانه سیمفا مورد بررسی …

تاریخ انتشار:

قدردانی مدیران آزمایشگاه‌های همکار از اجرای طرح ارجاع سیستماتیک مخازن خودروهای دوگانه‌سوز

طی نشستی در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور پیرامون طرح اجرای سیستماتیک مخازن CNG در سامانه سیمفا، مدیران آزمایشگاه‌های همکار ابراز خرسندی نمودند. به گزارش روابط …

تاریخ انتشار:

تاسیس 50 مرکز هیدروستاتیک در سال جاری

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، دوشنبه 18 اردیبهشت‌ ماه سال جاری جلسه‌ای درخصوص ایجاد مرکز هیدروستاتیک با حضور مهندس …

تاریخ انتشار:


سیمفا