سامانه سیمفا اخبار بازرسی چشمی Archives | سیمفا

برگزاری جلسه بررسی مشکلات و موانع جایگاه‌های CNG در اتحادیه

نشست هم‌اندیشی و تبادل‌نظر درخصوص بررسی مشکلات مراکز هیدرواستاتیک و جایگاه‌های CNG در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور تشکیل شد. روز شنبه 28تیرماه سال جاری جلسه‌ای …

تاریخ انتشار:

افزایش هزینه دریافت خدمات تست مخازن CNG از سوی سازمان ملی استاندارد ضروری است.

مهندس قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور، افزایش هزینه دریافت خدمات تست مخازن CNG از سوی …

تاریخ انتشار:

نحوه فرآیند تست مخازن

طی نشست تخصصی در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور پیرامون نحوه فرآیند تست مخازن CNG در سامانه سیمفا بحث و بررسی انجام پذیرفت. به …

تاریخ انتشار:


سیمفا