اخبار بازرسی چشمی Archives | سیمفا

نحوه فرآیند تست مخازن

طی نشست تخصصی در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور پیرامون نحوه فرآیند تست مخازن CNG در سامانه سیمفا بحث و بررسی انجام پذیرفت. به …

تاریخ انتشار:

برگزاری نشست هم‌اندیشی درخصوص اجرای بازرسی چشمی خودروهای دارای سوخت CNG در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

در این نشست که با حضور مهندس قیصر مدیرعامل، متولی معاون امور معاینه فنی و کارشناسان معاینه فنی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور …

تاریخ انتشار:


سیمفا