سامانه سیمفا اطلاعیه بازرسی چشمی Archives | سیمفا

ملاقات حضوری با مدیر عامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور

به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی، روسای سازمان‌های مدیریت حمل و نقل شهرداری‌ها و مدیران مراکز معاینه فنی سراسر کشور می‌رساند: به …

تاریخ انتشار:

قطع سامانه سیمفا

مدیران محترم مراکز معاینه فنی بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ 17 آبان 98 از ساعت 6 صبح الی 24 همان …

تاریخ انتشار:

برگزاری دوره های آموزشی بازرسی چشمی

اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی در نظر دارد به منظور افزایش بهره‌وری و دانش مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی، دوره‌های متعدد آموزشی "بازرسی خودروهای با …

تاریخ انتشار:

غیرفعالسازی مراکز متخلف

به استناد جدول 13 (تخلفات) پیوست 1 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی خودرو، اطلاعات اخذ شده از …

تاریخ انتشار:


سیمفا