سامانه سیمفا اطلاعیه بازرسی چشمی Archives | Page 2 of 3 | سیمفا

مدیران محترم مراکز معاینه فنی

مدیران مراکز معاینه فنی قابل توجه تمام مدیران محترم مراکز معاینه فنی ایران معاینه فنی سیمفا تمامی خودروهای دوگانه سوز دارای حداقل یک مخزن می باشند. خودرو یا در …

تاریخ انتشار:

صدور گواهینامه پایان دوره برای شرکت کنندگان دوره آموزشی اردیبهشت ۹۷ ویژه بازرسی خودروهای با سوخت گاز طبیعی

بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان دوره ویژه بازرسی خودروهای با سوخت گاز طبیعی که در تاریخ 15 و 16 اردیبهشت ماه سال جاری …

تاریخ انتشار:


سیمفا