اطلاعیه آزمایشگاه‌ها Archives | سیمفا

ملاقات حضوری با مدیر عامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور

به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی، روسای سازمان‌های مدیریت حمل و نقل شهرداری‌ها و مدیران مراکز معاینه فنی سراسر کشور می‌رساند: به …

تاریخ انتشار:

قطع سامانه سیمفا

مدیران محترم مراکز معاینه فنی بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ 17 آبان 98 از ساعت 6 صبح الی 24 همان …

تاریخ انتشار:

در خصوص باز و بست مخازن

قابل توجه مدیران محترم مراکز آزمون هیدرواستاتیک سراسر کشور با عنایت به نامه شماره20672 مورخ 98/02/02 سازمان ملی استاندارد ایران، فعل باز و بست مخازن می …

تاریخ انتشار:


سیمفا