اطلاعیه آزمایشگاه‌ها Archives | سیمفا

قطع سامانه سیمفا

مدیران محترم مراکز معاینه فنی بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ 17 آبان 98 از ساعت 6 صبح الی 24 همان …

تاریخ انتشار:

در خصوص باز و بست مخازن

قابل توجه مدیران محترم مراکز آزمون هیدرواستاتیک سراسر کشور با عنایت به نامه شماره20672 مورخ 98/02/02 سازمان ملی استاندارد ایران، فعل باز و بست مخازن می …

تاریخ انتشار:

غیرفعالسازی مراکز متخلف

به استناد جدول 13 (تخلفات) پیوست 1 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی خودرو، اطلاعات اخذ شده از …

تاریخ انتشار:


سیمفا