اطلاعیه آزمایشگاه‌ها Archives | Page 3 of 5 | سیمفا

اطلاع رسانی مراکز معاینه فنی

مدیران محترم مراکز معاینه فنی شهرهایی که بیش از یک مرکز آزمون هیدرواستاتیک در آن شهر فعالیت می نمایند، موظف هستند نسبت به تهیه آدرس …

تاریخ انتشار:


سیمفا