مدارک مورد نیاز تأسیس مرکز آزمون هیدرواستاتیک | سیمفا | احداث مرکز معاینه فنی هیدرواستاتیک

(103) مدارک مورد نیاز تأسیس مرکز آزمون هیدرواستاتیک

تأسیس مرکز آزمون هیدرواستاتیک

مدارک و ملزومات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده متقاضیان تأسیس مرکز آزمون هیدرواستاتیک :

 1. نامه معرفی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی روال جاری ( اداره کل استاندارد استان – سازمان ملی استاندارد –سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)
 2. اساسنامه شرکت به همراه آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی
 3. لیست اعضاء هیئت مدیره
 4. یک قطعه عکس از مدیر عامل شرکت
 5. لیست تجهیزات آزمون هیدرواستاتیک برابر فایل پیوست تکمیل شود
 6. تصویر گواهی های کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ( گیج فشار – ضخامت سنج – ترازو دیجیتال)
 7. تصویر قرارداد آزمایشگاه با شرکت بازرسی
 8. گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه متقاضی از سوی اداره کل استاندارد استان مربوطه( تاییدیه آزمون هیدرواستاتیک براساس استاندارد ۶۷۹۲)
 9. تصویر مجوزها و تاییدیه های شرکت بازرسی مربوطه از سازمان ملی استاندارد ( ۹۴۲۶ – ۱۷۰۲۰ الزامی و در صورت دارا بودن ۱۷۰۲۵-۹۴۲۶)
 10. نصب دوربین نظارتی
 11. ارائه ای پی استاتیک طی نامه رسمی به واحد IT اتحادیه( مطابق دستورالعمل ارائه شده در اطلاعیه ۱۱۲۳ سامانه سیمفا)
 12. قابلیت برخط سازی دستگاه های آزمون
 13. ارتباط دستگاه آزمون با سامانه سیمفا( برخط سازی)
بازدید : 4,914

سیمفا