سامانه سیمفا غیرفعالسازی مراکز متخلف | سیمفا

(1170) غیرفعالسازی مراکز متخلف

معاینه فنی

به استناد جدول ۱۳ (تخلفات) پیوست ۱ دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی خودرو، اطلاعات اخذ شده از سامانه پایش سیمفا و رصد تصاویر برخط سالن های آزمون و پذیرش مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در سراسر کشور، کد فعالیت مراکز معاینه فنی معرفی شده در جدول زیر به دلیل ثبت تخلفات متعدد اعم از ثبت نتایج مشابه و یکسان برای خودروهای مختلف، صدور گواهی معاینه فنی بدون حضور خودرو، تغییر و جابجایی پلاک، صدور معاینه فنی بدون حضور کارشناس ذیصلاح و …، تا اطلاع ثانوی در سامانه مسدود و از فعالیت آنها تا زمان رسیدگی به تخلفات مطروحه توسط ستادهای معاینه فنی، کار گروه استانی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممانعت به عمل آمده است.

ردیف
استانشهرعنوان مرکز
کد مرکز
۱قزوینآبگرماسماعیلی۲۷۱۰
۲البرزنظرآباد
پارسه۴۳۹۴
۳تهراننصیرشهرآسمان آبی
۱۷۰۱
۴تهرانصالحیهافق۱۷۴۷
۵یزدمهریزرهرو صنعت کوثر
۴۰۰۵
۶خراسان رضوی
قوچانشهید قاسم زاده(فعالیت چشمی)
۲۰۱۵
۷مرکزیخمینصالحی۳۷۱۲
۸اصفهانگزبرخوارپاسارگاد۴۲۲۲
۹چهارمحال و بختیاری
شهرکردشهرداری۱۸۰۱
۱۰سمنان
دامغاندامغان۲۴۰۴
۱۱کهگیلویه و بویراحمد
دوگنبدانرادمنش۳۲۰۳
۱۲لرستان
الیگودرزبهرامسری۳۵۰۲
۱۳سیستان و بلوچستان
ایرانشهردهانی۲۵۰۳
۱۴اصفهان
زرین شهرزرین شهر۱۴۱۳

همچنین مراکز عنوان شده ذیل به دلیل جابجایی مرکز بدون طی روال اداری و مرتفع ننمودن ایرادات مرکز، تا اطلاع ثانوی در سامانه سیمفا غیر فعال می باشند.

ردیف
استانشهرعنوان مرکز
کد مرکز
۱خراسان رضوی
سرخسرمضان پور
۲۰۱۷
۲خراسان شمالی
آشخانهسملقان۲۱۰۴
بازدید : 7,752

سیمفا