آنالیز تعرفه خدمات معاینه فنی | سیمفا

(1175) آنالیز تعرفه خدمات معاینه فنی

معاینه فنی

پیرو ابلاغیه مصوبه شماره ۳۵۳۵۳/ ت۵۵۹۳۸هـ مورخه ۹۸/۰۳/۲۷ هیئت محترم وزیران نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت، بدینوسیله آنالیز تعرفه خدمات مذکور جهت آگاهی ابلاغ می گردد که از زمان اجرا اعمال خواهد شد.

بازدید : 5,708

سیمفا