تغییرات DNS جهت افزایش پایداری سامانه سیمفا | سیمفا

(1179) تغییرات DNS جهت افزایش پایداری سامانه سیمفا

معاینه فنی

قابل توجه کلیه مراکز معاینه فنی و آزمایشگاهی هیدرواستاتیک :

با عنایت به افزایش میزان پایداری سامانه سیمفا، شایسته است سریعا تا تاریخ ۹۸/۰۵/۱۱ نسبت به تغییر آدرس DNS از ۴.۲.۲.۴ به آدرس های ۲۱۷.۲۱۸.۱۵۵.۱۵۵ و ۲۱۷.۲۱۸.۱۲۷.۱۲۷ اقدام نمایند.

بازدید : 6,696

سیمفا