بازدید از 3مرکز معاینه فنی خودروهای سبک استان‌ گلستان | سیمفا

(2245) بازدید از ۳مرکز معاینه فنی خودروهای سبک استان‌ گلستان

معاینه فنی گلستان

 ارزیابی از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرهای رامیان، مینودشت و گرگان در استان گلستان توسط کارشناسان اتحادیه انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان گلستان در روزهای سه­‌شنبه و چهارشنبه مورخ دوم و سوم مهرماه سال جاری توسط کارشناسان معاینه فنی اتحادیه و با همراهی شهردار شهر رامیان و نماینده کارگروه استانداری گلستان صورت پذیرفت و مراکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرهای فوق مورد ارزیابی گرفت.

کارشناسان اتحادیه در بازدید انجام پذیرفته، مراکز معاینه فنی را نسبت به آخرین تغییرات فنی در خصوص نصب و راه‌اندازی نرم افزار جدید سامانه سیمفا، اتصال دوربین‌های مرکز معاینه فنی به سامانه پایش جهت نظارت مستقیم، تجهیز مرکز به دوربین پلاک خوان پذیرش و خط آزمون ، جانمایی صحیح دوربین‌های پلاک خوان، تجهیز دوربین نظارتی سالن آزمون مرکز به قابلیتIP ، تجهیز دستگاه تست آلایندگی خودرو با قابلیت اندازه‌گیری دور تند و کند، تجهیز مرکز به دستگاه تست آزمون سه گانه با قابلیت آزمون خودروهای دارای دو محور محرک، استفاده از تابلو راهنمای مراجعین یکپارچه، استفاده از لباس کار و اتیکت متحدالشکل برای پرسنل، راه‌اندازی خط آزمون موتورسیکلت، تابلو سر‌درب ورودی مناسب مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند وآخرین دستورالعمل‌ها در خصوص فرآیند پذیرش خودروهای دوگانه‌سوز در مراکز معاینه فنی سراسر کشور و استانداردهای مرتبط با شرایط سالن­های آزمون و تجهیزات چشمی خودرو دوگانه سوز و همچنین اهمیت به کارگیری دقیق دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام  امور معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو در رویه جاری مرکز را تبیین نمودند.

در خاتمه پرسش و پاسخ از کارشناسان فنی مراکز معاینه فنی شهرهای رامیان، مینودشت و گرگان انجام پذیرفت و اطلاع رسانی کافی در خصوص وضعیت موجود مراکز معاینه فنی خودرو سبک به مدیریت مراکز معاینه فنی شهرهای مذکور، شهردار شهر رامیان و نماینده کارگروه استانداری گلستان ارائه گردیده است.

بازدید : 867

سیمفا