راه‌اندازی سرویس پیام‌رسان در سامانه اتوماسیون | سیمفا

(1185) راه‌اندازی سرویس پیام‌رسان در سامانه اتوماسیون

معاینه فنی

قابل توجه کلیه مراکز معاینه فنی و آزمایشگاه ها

با عنایت به تسهیل امور مرتبط به مکاتبات مراکز، به اطلاع می‌رساند سرویس پیام رسانی در سامانه اتوماسیون از تاریخ ۹۸/۷/۱۳ راه‌اندازی خواهد شد و منبعد تمامی مکاتبات می‌بایست از طریق این سرویس صورت پذیرد.

بدیهی است از تاریخ مذکور به درخواست های ارسالی از طریق پیام‌رسان Gap ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فایل راهنما
بازدید : 4,015

سیمفا