ارسال اطلاعات کدگذاری شده به سامانه سیمفا | سیمفا

(1188) ارسال اطلاعات کدگذاری شده به سامانه سیمفا

معاینه فنی

قابل توجه مدیران محترم مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور

 به آگاهی می رساند ازمورخ ۹۸/۰۸/۱۸ فرآیند رمزنگاری ( ارسال اطلاعات کدگذاری شده از خطوط معاینه فنی سامانه سیمفا) در مراکز معاینه فنی سراسر کشور به تدریج اجرایی میگردد . لذا مقتضی است مدیران مراکز معاینه فنی خودرو نسبت به حصول اطمینان از اجرای این مهم توسط شرکت های تامین کننده تجهیزات معاینه فنی در مراکز خود آخرین بررسی ها را در این خصوص صورت داده تا بعد از اجرای این موضوع در تاریخ صدرالاشاره با مشکلی مواجه نگردند.

در پایان ذکر این نکته ضروریست بعد از اجرای این طرح ، مراکز امکان  دسترسی به سامانه سیمفا جهت ثبت نتایج آزمون به شیوه قدیم را نخواهند داشت.

بازدید : 2,388

سیمفا