دوره آموزشی معاینه فنی در استان کرمان برگزار خواهد شد | سیمفا

(2248) دوره آموزشی معاینه فنی در استان کرمان برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ پیرو برگزاری دوره‌های قبلی ویژه کارگروه‌های استانی توسط اتحادیه، دوره آموزشی معاینه فنی متشکل ازکارگروه استانی و اعضای ستادهای معاینه فنی شهرداری‌های استان کرمان و همچنین مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی خودروهای سبک این استان در شهر کرمان طی دو روز در روزهای پانزدهم و شانزدهم آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد گردید. در این دوره مباحث فنی و اجرایی مرتبط با معاینه فنی خودروهای سبک به تفصیل بیان خواهد شد.

بازدید : 774

سیمفا