قطع سامانه سیمفا | سیمفا

(1191) قطع سامانه سیمفا

معاینه فنی

مدیران محترم مراکز معاینه فنی

بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۸ از ساعت ۶ صبح الی ۲۴ همان روز به دلیل بروزرسانی زیرساخت های UPS قطع و در دسترس نخواهد بود.

فلذا مراکز در این تاریخ قادر به پذیرش خودرو نخواهند بود مقتضی است مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

بازدید : 5,291

سیمفا