قطع سامانه سیمفا | سیمفا

(1191) قطع سامانه سیمفا

معاینه فنی

مدیران محترم مراکز معاینه فنی

بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ 17 آبان 98 از ساعت 6 صبح الی 24 همان روز به دلیل بروزرسانی زیرساخت های UPS قطع و در دسترس نخواهد بود.

فلذا مراکز در این تاریخ قادر به پذیرش خودرو نخواهند بود مقتضی است مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

بازدید : 3,360

سیمفا