بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در استان‌ مازندران | سیمفا

(2250) بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در استان‌ مازندران

معاینه فنی مازندران

ارزیابی از سه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر ساری واقع در استان مازندران توسط کارشناسان اتحادیه انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر ساری در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ نوزدهم و بیستم آبان ماه سال جاری توسط کارشناسان معاینه فنی اتحادیه و با همراهی نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری این شهر صورت پذیرفت و مراکز معاینه فنی خودروهای سبک شماره یک، شماره سه و جعفریان این شهر مورد ارزیابی قرار گرفت.

کارشناسان اتحادیه در بازدید انجام پذیرفته، مراکز معاینه فنی را نسبت به آخرین تغییرات فنی در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار جدید سامانه سیمفا، اتصال دوربین‌های مرکز معاینه فنی به سامانه پایش جهت نظارت مستقیم، تجهیز مرکز به دوربین پلاک خوان پذیرش و خط آزمون ، جانمایی صحیح دوربین‌های پلاک‌خوان، تجهیز دوربین نظارتی سالن آزمون مرکز به قابلیتIP، تجهیز دستگاه تست آلایندگی خودرو با قابلیت اندازه گیری دور تند و کند، تجهیز مرکز به دستگاه تست آزمون سه گانه با قابلیت آزمون خودروهای دارای دو محور محرک، استفاده از تابلو راهنمای مراجعین یکپارچه، استفاده از لباس کار و اتیکت متحدالشکل برای پرسنل، راه‌اندازی خط آزمون موتورسیکلت، تابلو سر‌درب ورودی مناسب مورد بررسی قرار داده وآخرین دستورالعمل‌ها در خصوص فرآیند پذیرش خودروهای دوگانه سوز در مراکز معاینه فنی سراسر کشور و استانداردهای مرتبط با شرایط سالن­های آزمون و تجهیزات چشمی خودرو دوگانه سوز و همچنین اهمیت به کارگیری دقیق دستور العمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام  امور معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو در رویه جاری مرکز تبیین نمودند و در خاتمه پرسش و پاسخ از کارشناسان فنی  مراکز معاینه فنی شهر ساری انجام پذیرفت و اطلاع رسانی کافی در خصوص وضعیت موجود مراکز معاینه فنی خودرو سبک به مدیریت مراکز معاینه فنی مذکور و نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری شهر ساری ارائه گردید.

بازدید : 714

سیمفا