تغییر مدت اعتبار گواهی های هیدرواستاتیک | سیمفا

(1192) تغییر مدت اعتبار گواهی های هیدرواستاتیک

معاینه فنی

قابل توجه مراجعین و مدیران محترم آزمایشگاه های همکار هیدرواستاتیک

به آگاهی می رساند با عنایت به تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو و استاندارد ملی ایران به شماره ۹۴۲۶ مدت زمان اعتبار گواهی هیدرواستاتیک به مدت ۶ سال می باشد.

خاطر نشان می‌گردد گواهی های صادره گذشته نیز اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت ۶ سال افزایش یافته است. (مشروط بر اینکه تاریخ مخزن منقضی نگردد)

بازدید : 21,380

سیمفا