قطع سامانه سیمفا به دلیل بروزرسانی | سیمفا

(1193) قطع سامانه سیمفا به دلیل بروزرسانی

معاینه فنی

بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا از ساعت ۲۴ الی ۶ بامداد مورخه های ۹۸/۱۱/۰۲ ، ۹۸/۱۱/۰۳ ، ۹۸/۱۱/۰۴ ، ۹۸/۱۱/۰۵ به لحاظ نصب آنتی ویروس قادر به ارائه خدمات نخواهد بود، لذا مراتب جهت اقدام مقضی اعلام می گردد.

بازدید : 3,107

سیمفا