سامانه سیمفا نقشه‌ی پیشنهادی با جانمایی چال سرویس جهت بهره برداری | سیمفا

(1176) نقشه‌ی پیشنهادی با جانمایی چال سرویس جهت بهره برداری

معاینه فنی

قابل توجه ستادهای معاینه فنی شهرداری های سراسر کشور

پیرو نامه شماره ۱۵۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تحت عنوان مدیران کل محترم دفاتر فنی استانداری‌های سراسر کشور و برابر بند ۹ جدول ۵ پیوست ۱ دستور العمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو با موضوع نصب دستگاه لقی جلوبندی و فرمان بر روی جک قیچی و یا کنار چال سرویس و همچنین با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی بر مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور، به اطلاع می‌رساند مراکز جدید و قدیم برای نصب و استفاده از جک قیچی و یا چال سرویس استاندارد مخیر می‌باشند.

ضمناً نقشه‌ی پیشنهادی با جانمایی چال سرویس جهت بهره برداری مراکز به پیوست می باشد.

دانلود فایل پیوست

بازدید : 12,630

سیمفا