سامانه سیمفا بروزرسانی زیرساخت وزارت کشور | سیمفا

(1998) بروزرسانی زیرساخت وزارت کشور

معاینه فنی

روسای محترم ستادهای معاینه فنی شهرداری های کشور ومدیران محترم مراکز معاینه فنی

بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ ۱۰ شهریور۹۹ از ساعت۱۷ الی ۲۴ همان روز به دلیل بروزرسانی زیرساخت ها وزرات کشور در دسترس نخواهد بود.

فلذا مراکز در این تاریخ قادر به پذیرش خودرو نخواهند بود مقتضی است مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

بازدید : 7,585

سیمفا