بروزرسانی زیرساخت وزارت کشور | سیمفا

(1999) بروزرسانی زیرساخت وزارت کشور

معاینه فنی

روسای محترم ستادهای معاینه فنی شهرداری های کشور ومدیران محترم مراکز معاینه فنی

بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا در تاریخ ۱۵ مهر ۹۹ از ساعت۱۱ الی ۱۲ همان روز به دلیل بروزرسانی زیرساخت ها وزرات کشور دچار اختلال خواهد بود.

فلذا مراکز در این بازه زمانی قادر به پذیرش خودرو نخواهند بود مقتضی است مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

بازدید : 3,156

سیمفا