اطلاعیه مالی | سیمفا

(2000) اطلاعیه مالی

معاینه فنی

بدینوسیله به اطلاع مراکزی که اخیرا نسبت به واریز مبلغ شارژ سیمفا اقدام نموده اند می رساند:

درصورتی که مبالغ واریزی آنان در پنل کاربری ثبت و اعمال نشده است ضمن تماس با شماره ۰۲۱۶۶۹۰۹۱۹۰ داخلی ۲۵۴ ، ۲۵۳ ، ۲۵۵ در اسرع وقت نسبت به ارسال فیش واریزی با ذکر مشخصات مرکز به این اتحادیه اقدام نمایند.

بازدید : 3,081

سیمفا