آزمون صوتی | سیمفا

(2001) آزمون صوتی

معاینه فنی

به اطلاع کلیه مدیران و کارشناسان فنی محترم مراکز معاینه فنی سراسر کشور می رساند:

پیرو نامه شماره ۴۲۲۷۸/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این اتحادیه مبنی بر اجرای شیوه نامه اجرایی آزمون صدای اگزوز خودروهای سبک (سواری، ون و وانت) در مراکز معاینه فنی و همچنین پیرو نامه شماره ۴۳۱۹۳/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در خصوص چگونگی نحوه ثبت نتایج مردودی آزمون صوت خودروهای سبک در سامانه سیمفا، به آگاهی می رساند از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ کلیه کارشناسان مراکز معاینه فنی کشور موظفند در سامانه سیمفا در بخش مربوط به “استاندارد صوتی خودرو” که به صورت پیش فرض به حالت مردود می باشد، کما فی السابق کلیه خودروهای مراجعه کننده را از نظر عدم ایجاد آلایندگی صوتی به دقت بررسی نموده و نتایج آزمون سنجش شدت صوت (قبولی یا مردودی) در بخش استاندارد صوتی خودرو درج نمایند.

بدیهی است کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این امر متوجه مدیران و کارشناسان فنی مراکز معاینه فنی می باشد.

بازدید : 3,517

تازه ترین ها


سیمفا