ارتباط با کارشناسان معاینه فنی | سیمفا

(2003) ارتباط با کارشناسان معاینه فنی

معاینه فنی

قابل توجه مدیران مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین کشور

بدینوسیله لیست مسئولین و کارشناسان این اتحادیه جهت رسیدگی به امور جاری مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین کشور جهت آگاهی و ایجاد ارتباط و پیگیری امور به شرح جدول پیوست اعلام میگردد.

ناحیه ۱ کارشناس مسئول دهقانی ۱۱۰ خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد
کارشناس قاسمی ۱۱۱
کارشناس بابایی ۱۱۳
ناحیه ۲ کارشناس مسئول ملک زاده ۱۲۰ البرز، تهران، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، قم، گلستان، مازندران
کارشناس بیشیار ۱۲۱
کارشناس شیرآوند ۱۲۲
کارشناس حیدری نصیر ۱۲۴
ناحیه ۳ کارشناس مسئول پدرام پارسی ۱۳۰ آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، گیلان، زنجان، همدان
کارشناس شیردل ۱۳۱
کارشناس اسفندیاری ۱۳۲
ناحیه ۴ کارشناس مسئول امینی ۱۴۰ اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، چهارمحال بختیاری
کارشناس رسولی ۱۴۱
کارشناس قنبری ۱۴۲
بازدید : 4,806

سیمفا