شارژ پنل مراکز خودروهای سنگین | سیمفا

(2004) شارژ پنل مراکز خودروهای سنگین

معاینه فنی

قابل توجه مدیران محترم مراکز معاینه فنی سنگین

بدین وسیله به آگاهی می رساند، به منظور جبران قسمتی از هزینه های نگهداری، توسعه و پشتیبانی سامانه سیمفا کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کشور می بایست حداکثر تا پایان تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰ نسبت به شارژ مالی پنل سیمفا (به ازای هر تراکنش مبلغ هفت هزار ریال) اقدام نمایند.

بدیهی است پس از مهلت مذکور استعلام مراکز از سامانه سیمفا، مقدور نخواهد بود.

بازدید : 7,003

سیمفا