نرخ جدید معاینه فنی | سیمفا

(2005) نرخ جدید معاینه فنی

معاینه فنی

قابل توجه مراکز معاینه فنی
پیرو مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۰۵۷۹۶/ ت ۵۸۲۲۰هـ مورخه ۹۹/۰۹/۲۲ نرخ جدید صدور گواهی معاینه فنی به شرح ذیل اعلام می گردد.


همچنین این مبالغ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در سامانه سیمفا اعمال گردیده و مراکز می توانند نسبت به دریافت نرخ جدید از تاریخ اعلام شده اقدام نمایند.

نوع خودرو مبلغ (ریال)
آزمون های آلایندگی و ایمنی وسیله نقلیه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده (CNG) (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن
خودروها سبک بنزین سوز ۴۷۰،۰۰۰
دوگانه سوز ۴۷۰،۰۰۰ ۱۲۵،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰
خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز ۷۱۶،۰۰۰
گازسوز ۷۱۶،۰۰۰ ۱۲۵،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰
موتورسیکلت بنزین سوز ۱۲۰،۰۰۰

نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف پانزده روز پس از مراجعه اول به شرح زیر تعیین می شود:

ردیف نوع خودرو مبلغ (ریال)
۱ خودروهای سبک ۱۰۰،۰۰۰
۲ خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۲۰،۰۰۰
۳ موتورسیکلت ۲۰،۰۰۰
بازدید : 11,829

سیمفا