دسترسی به سامانه سیمفا | سیمفا

(1125) دسترسی به سامانه سیمفا

معاینه فنی

به اطلاع می رساند از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ دسترسی به سامانه سیمفا از طریق آدرس newsymfa.moi.ir مقدور نخواهد بود و کلیه مراکز و مراجعین محترم می تواننداز آدرس symfa.ir ، جهت ورود و مشاهده سامانه سیمفا استفاده نمایند.

سامانه سیمفا هر روز در حال بروز رسانی و ارتقا می باشد تمامی مراکز معاینه فنی موظف می باشند به اطلاعیه های سیمفا توجه نمایند و نرم افزار خود را در تاریخ اعلامی بروزرسانی نمایند
سامانه سیمفا سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران مجهز به رصد کامل مراکز می باشد و مراکز معاینه فنی اجازه هیچ گونه تخلفی را ندارند و در صورت مشاهده تخلف سریعا با آن مرکز برخورد می شود
برای مثال مرکز پلاک ماشینی را از ماشین فاقد معاینه فنی و ایراد دار برداشته و به ماشین سالم وصل نموده تا معاینه فنی آن پلاک را با خودرو صفر کیلومتر بگیرد
از آنجا که سامانه سیمفا به صورت لحظه ای تمامی مراکز را چک می کند تصویر آن مرکز را برداشته و با سند واضح آن مرکز را بسته
و تمامی مراکز معاینه فنی ایران متوجه شدند که امکان هیچ گونه خطایی را در این سامانه مجهز و بروز و یکپارچه را ندارند
سامانه سیمفا جز بزرگترین سامانه های ایران می باشد که توسط کارشناسان حرفه ای این مجموعه راه اندازی شده است
بازدید : 2,629

سیمفا