لزوم نصب جدول ماده 2 آیین نامه جدید ماده 8 قانون هوای پاک در مراکز معاینه فنی | سیمفا

(2006) لزوم نصب جدول ماده ۲ آیین نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک در مراکز معاینه فنی

معاینه فنی

اطلاعیه ۲-۴۰۰

 به اطلاع کلیه مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین کشور می‌رساند:

پیرو مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره۲۷۹۷۹/ت ۵۸۲۹۴ ه‍ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ و عطف به ماده ۲ آیین نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک درخصوص لزوم دفعات معاینه فنی وسایل نقلیه پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی و طبقه بندی براساس نوع وسیله نقلیه و با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبات هیئت وزیران، ضروری است مدیران مراکز نسبت به نصب جدول ماده ۲ آیین نامه یاد شده در مراکز معاینه فنی اقدام نمایند.

جدول ماده ۲ آیین نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک

بازدید : 4,038

سیمفا