قطعی سامانه سیمفا به دلیل بروزرسانی سامانه راهور ناجا | سیمفا

(2015) قطعی سامانه سیمفا به دلیل بروزرسانی سامانه راهور ناجا

معاینه فنی

بدین وسیله به اطلاع می رساند سامانه سیمفا به دلیل پاره ای از تغییرات ساختاری از جانب پلیس راهور ناجا از ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ لغایت ساعت ۷:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در دسترس نمی باشد، بدیهی است در این زمان انجام هر گونه معاینه فنی غیر ممکن می باشد.

بازدید : 763

سیمفا