سامانه سیمفا اطلاعیه ۱-۴۰۱ | سیمفا

(2020) اطلاعیه ۱-۴۰۱

قابل توجه شهرداران، روسای سازمان‌های مدیریت حمل و نقل شهرداری و مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی، مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی سراسر کشور:

به منظور تسهیل درایجاد ارتباط شهرداری‌ها، سازمان‌های حمل و نقل همگانی و مراکز معاینه فنی با اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ خطوط داخلی اتحادیه از ۳۰ خط به ۶۰ خط افزایش و شماره ۶۲۹۸۲ به شماره ۶۲۹۸۲۰۰۰ تغییر یافته است؛ لذا مقتضی است جهت هرگونه تماس با اتحادیه با شماره فوق تماس حاصل نموده و سپس داخلی مورد نظر را شماره‌گیری فرمایید.

بازدید : 1,571

سیمفا