نحوه سفارش برگ و برچسب در سامانه جدید | سیمفا

(1127) نحوه سفارش برگ و برچسب در سامانه جدید

معاینه فنی

مراکزی که به سامانه جدید منتقل شده اند جهت درخواست برگ و برچسب باید از سامانه قدیم استفاده نمایند. توجه داشته باشید که فقط درخواست برگ و برچسب از سامانه قدیم امکان پذیر است و هیچ عملیات دیگری در سامانه قدیم نمی توانند انجام دهند. درضمن درخواست برگ و برچسب فقط توسط مدیر آن مرکز امکان پذیر است.

بازدید : 1,250

سیمفا