شرکت های پشتیبان | سیمفا

شرکت های پشتیبان

لیست شرکت های تجهیزکننده

ردیف نام شرکت نام برند شماره تماس
1 پاریزان صنعت Beiss barth , New SPX , Homet  
2 پرزان صنعت Actia , پرزان  
3 توان سازان Maha  
4 گاراژ ابزار Cosber , Space  
5 همکار صنعت Ahs  
6 پیروزان صنعت Vamag  
7 تکنو صنعت SAXON  
8 رایان موتورز Capelec

سیمفا