سامانه سیمفا شرکت های پشتیبان | سیمفا

شرکت های پشتیبان

لیست شرکت های تجهیزکننده

ردیف نام شرکت نام برند شماره تماس
۱ پاریزان صنعت Beiss barth , New SPX , Homet  
۲ پرزان صنعت Actia , پرزان  
۳ توان سازان Maha  
۴ گاراژ ابزار Cosber , Space  
۵ همکار صنعت Ahs  
۶ پیروزان صنعت Vamag  
۷ تکنو صنعت SAXON  
۸ رایان موتورز Capelec  

سیمفا