سامانه سیمفا مراکز آزمون | سیمفا
لیست مراکز معاینه فنی
استان شهر کد مرکز نام مرکز نوع مرکز آدرس و شماره تماس
آذربایجان شرقی اسكو 1101 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1102 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1103 شماره دو معاینه فنی -
آذربایجان شرقی تبریز 1104 شماره سه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی بستان آباد 1109 شفایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی بناب 1110 شهریار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سراب 1111 رنجبران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سراب 1112 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی شبستر 1113 شبستر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی صوفیان 1114 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مراغه 1115 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مراغه 1116 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مرند 1117 رضایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ملكان 1118 علي پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی هریس 1119 حسين پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی هشترود 1120 لطفی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1121 شماره چهار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی آذرشهر 1122 ستوبادي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی اهر 1123 مسعودي و بابالويان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ایلخچی 1124 آزرم پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی خسروشاه 1126 خسرو شاه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی مرند 1127 عراقي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی میانه 1128 مولایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سردرود 1129 روان صنعت معاینه فنی -
آذربایجان شرقی بستان آباد 1130 بلوكي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی هادیشهر 1131 هادیشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی باسمنج 1134 آقامحمدی وند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 1135 حمایت از زندانیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ایلخچی 1139 نوین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی عجبشیر 1140 سهند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1201 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1202 اروم فن کبودان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1203 اشرفی مهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی پیرانشهر 1205 پیرانشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی محمودآباد 1206 اصلاني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ایواوغلی 1207 برادران طالبی معاینه فنی -
آذربایجان غربی سلماس 1208 خاني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی شاهین دژ 1209 عبدالهي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1210 کنترل خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی تكاب 1212 آسایش گستر شیز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی شوط 1213 شوط معاینه فنی -
آذربایجان غربی مهاباد 1214 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی اشنویه 1215 اشنویه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی سیه چشمه 1216 چالدران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی نقده 1217 الغدیر سلدوز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ارومیه 1218 شماره پنج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی مهاباد 1219 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی میاندوآب 1220 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی خوي 1221 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی خوي 1222 سازمان حمل و نقل شهرداری خوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی سلماس 1224 سلماس راه معاینه فنی -
اردبیل اردبیل 1301 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 1303 شوقی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 1304 یگانه حمایت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 1305 پام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل مشگین شهر 1306 مشگین شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل گرمی 1307 شهباززاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل خلخال 1308 هادی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل پارس آباد 1309 حسينيان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 1401 جي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خمینی شهر 1402 خمینی شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 1403 تاكسيراني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نائین 1406 افشاری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اردستان 1407 اردستان معاینه فنی -
اصفهان تیران 1408 تیران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان قهجاورستان 1410 قهجاورستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان چرمهین 1411 چرمهین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان ورنامخواست 1412 ورنامخواست معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان زرین شهر 1413 زرین شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 1414 قاسميان معاینه فنی -
اصفهان نجف آباد 1415 نجف آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دولت آباد 1416 دولت آباد معاینه فنی -
اصفهان آران و بیدگل 1417 آران و بیدگل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان شهرضا 1418 شهرضا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان درچه پیاز 1419 احمدیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان قهدریجان 1420 قهدریجان معاینه فنی -
اصفهان مباركه 1421 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان فلاورجان 1423 اطمینان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان كاشان 1424 کاشان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان گلپایگان 1425 کامیونداران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خوانسار 1426 خوانسار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان سمیرم 1427 شهرداری معاینه فنی -
اصفهان ابریشم 1428 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان بادرود 1429 بادرود معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان كوهپایه 1430 یاریان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان بهارستان 1431 صادقی معاینه فنی -
اصفهان گلدشت 1432 گلدشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان چادگان 1433 عابدینی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام ایلام 1501 ایلام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام دره شهر 1502 دره شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام ایوان 1503 كريميان ایوان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام سرابله 1505 قيصر بيگي معاینه فنی -
بوشهر بوشهر 1601 کللی خورموجی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
بوشهر بندرگناوه 1602 بندر گناوه معاینه فنی -
بوشهر برازجان 1603 دشتستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران نصیرشهر 1701 آسمان آبی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران شهریار 1702 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز هشتگرد 1703 سیاوش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز اشتهارد 1704 شهید ساعدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كمالشهر 1705 کمالشهر معاینه فنی -
تهران گلستان 1706 گلستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز محمدشهر 1707 آبیدر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 1709 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 1710 حامی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 1711 حافظ معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران حسن آباد 1714 حسن آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1718 بیهقی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1719 سراج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1720 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1721 شقایق معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1722 نیایش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1723 آبشناسان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1724 چمران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 1725 ابوذر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران رباطكریم 1726 رحیمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران رباطكریم 1727 آرمان رفاه ایرانیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران ورامین 1728 شماره یک معاینه فنی -
تهران اوشان فشم میگون 1729 فشم معاینه فنی -
تهران پاكدشت 1730 پاکدشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران پیشوا 1731 پیشوا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران بومهن 1732 بومهن معاینه فنی -
تهران شاهدشهر 1733 حسني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران قرچك 1735 حسيني معاینه فنی -
تهران ملارد 1736 ملارد معاینه فنی -
تهران اسلامشهر 1738 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران اسلامشهر 1740 واوان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران چهاردانگه 1741 جلوه دار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران نسیم شهر 1742 نسیم شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران ورامین 1743 شماره دو معاینه فنی -
تهران رودهن 1746 ارشدی معاینه فنی -
تهران صالحیه 1747 افق معاینه فنی -
تهران شهریار 1748 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران فرون آباد 1749 پارسیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران دماوند 1750 دماوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران قدس 1751 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران باقرشهر 1752 باقرشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری شهركرد 1801 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری بروجن 1802 رمضانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری سامان 1803 سامان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری لردگان 1804 سليماني نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری فارسان 1805 فارسان معاینه فنی -
چهارمحال و بختیاری فرخ شهر 1806 فرخ شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی بیرجند 1901 یوسفی معاینه فنی -
خراسان جنوبی بیرجند 1902 بنگاه آبلوله معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی فردوس 1903 معراجی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی قائن 1904 گلكارمقدم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی بشرویه 1905 بشرویه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی سرایان 1906 سرایان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی گناباد 2001 مظفر زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی بجستان 2002 بجستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 2003 آزادی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 2005 مفتح معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 2006 رباط طرق معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فریمان 2007 فریمان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2008 شهرداری معاینه فنی -
خراسان رضوی نیشابور 2009 مولوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2010 دوستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2011 استقلال معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نیشابور 2012 خیام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی طرقبه 2013 طرقبه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی سبزوار 2014 بیهقی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی قوچان 2015 شهید قاسم زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی چناران 2016 تعاون روستایی معاینه فنی -
خراسان رضوی سرخس 2017 رمضان پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تربت حیدریه 2018 ارم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تربت حیدریه 2019 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی كاشمر 2020 آسمان آبی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی خواف 2021 مجاور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تربت جام 2022 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی خلیل آباد 2023 نصر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی شاندیز 2024 شاندیز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی تایباد 2025 اسماعیلی معاینه فنی -
خراسان رضوی دولت آباد 2027 توسن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی اسفراین 2101 علی اکبریان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی شیروان 2102 آموزگار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی جاجرم 2103 برادران اسدزاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی آشخانه 2104 سملقان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی بجنورد 2106 معینی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 2201 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 2202 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 2203 ایمن سازان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بهبهان 2204 فلاحتي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان دزفول 2205 روناش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بندر ماهشهر 2206 بندر ماهشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان آبادان 2207 خدمات خودرویی هفتا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان شوش 2210 صادق كرد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بندر امام خمینی 2211 رضایی معاینه فنی -
خوزستان رامهرمز 2212 روزبه نيكو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان شوشتر 2215 بهمن یاد خوزستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان امیدیه 2216 امیدیه معاینه فنی -
خوزستان ایذه 2217 زاگرس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان شوشتر 2219 ساداتی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان خرمشهر 2220 شهید مختار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اندیمشك 2221 لطفی پور معاینه فنی -
زنجان زنجان 2301 خاتمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2302 شهرداري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان ابهر 2303 ابهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان خرمدره 2304 خرمدره معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2305 صبا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2306 شهرآرا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان آب بر 2307 مهدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان قیدار 2308 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان زنجان 2309 ایمن خودرو معاینه فنی -
زنجان هیدج 2311 بعثت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان سمنان 2401 سمنان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان گرمسار 2402 خرمیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان شاهرود 2403 وطن پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان دامغان 2404 دامغان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان بسطام 2407 بسطام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان مریوان 2408 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زابل 2501 هامون تست معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان زابل 2502 سیمرغ تست معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان ایرانشهر 2503 دهانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2504 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2505 شماره دو معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان چابهار 2506 صدف معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان خاش 2507 فیض معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زاهدان 2508 فدک معاینه فنی -
فارس كازرون 2601 شهیدی یان معاینه فنی -
فارس جهرم 2602 دانیال موتور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس مرودشت 2603 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس لار 2604 راهبران امین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 2605 شماره دو معاینه فنی -
فارس نی ریز 2606 طاها بار معاینه فنی -
فارس كازرون 2607 تعاونی کامیونداران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس داراب 2608 ارغوان سنجش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس زرقان 2609 نیمروز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس نورآباد 2610 پارسا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس آباده 2611 بهمن خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس آباده 2613 پارسیان خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس استهبان 2614 شجاعيان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس زرقان 2615 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین اقبالیه 2701 اقبالیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین بوئین زهرا 2702 بوئین زهرا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین تاكستان 2705 رحمانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین آبیك 2706 آبیک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین محمدیه 2707 هوای خوب معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین قزوین 2708 شهید رجایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین آبگرم 2710 اسماعيلي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین بیدستان 2711 بیدستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قم قم 2801 ترمینال معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قم قم 2802 قدس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قم قم 2803 جمکران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 2901 صنعت ماشین معاینه فنی -
كردستان سنندج 2902 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان قروه 2903 بدر خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان بیجار 2904 خودرو آزمای گروس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 2905 آبیدر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان مریوان 2906 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان كامیاران 2907 کامیاران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان دیواندره 2908 چهل چشمه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سقز 2909 سقز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان بانه 2910 آلاصنعت خودرو معاینه فنی -
كرمان كرمان 3001 گروهی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان سیرجان 3002 آذین خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان رفسنجان 3003 رفسنجان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان جیرفت 3004 افشار معاینه فنی -
كرمان كرمان 3005 شماره سه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان كرمان 3006 شماره چهار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان كرمان 3007 دانايي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان شهربابك 3008 سبحان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان زرند 3009 زرند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان كرمان 3010 شماره دو معاینه فنی -
كرمان بافت 3011 بابایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه كرمانشاه 3105 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه پاوه 3106 سيفي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه كرمانشاه 3107 ماهان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه سنقر 3108 بیگلری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه سرپل ذهاب 3109 سر پل ذهاب معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه صحنه 3110 صحنه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه اسلام آباد غرب 3111 مرصاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه كنگاور 3112 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه كرمانشاه 3113 شهید كراني معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه روانسر 3114 روانسر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه كرمانشاه 3115 شماره چهار معاینه فنی -
كرمانشاه كرمانشاه 3116 عبدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كهگیلویه و بویراحمد یاسوج 3201 بویر تندیس مهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كهگیلویه و بویراحمد دهدشت 3202 دوهنده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كهگیلویه و بویراحمد دوگنبدان 3203 رادمنش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 3301 همیارشهر کوشا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 3302 شماره یک معاینه فنی -
گلستان گنبدكاووس 3303 توان صنعت كاری نو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان علی آباد 3304 عابدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان بندرتركمن 3305 تراج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان كردكوی 3306 درزی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان مینودشت 3307 قزل سفلو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان علی آباد 3308 آتیه شمال کتول معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان خمام 3401 شکوفه موتور گیلان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رودسر 3402 پارسا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان شلمان 3403 تراب خودرو شلمان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3404 برادران پور رستگار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3405 بلند پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3406 شهید شریفیان معاینه فنی -
گیلان رشت 3407 دل افروز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان آستارا 3408 آستارا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان شفت 3409 دليري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان لوشان 3410 لوشان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان پره سر 3411 پره سر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان آستانه اشرفیه 3412 برادران رجب زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان رشت 3413 محمودی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان فومن 3415 گیلان اتومبیل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان لنگرود 3416 صبح طلایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان صومعه سرا 3417 شریعت معاینه فنی -
لرستان الشتر 3501 الشتر معاینه فنی -
لرستان الیگودرز 3502 بهرامسري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان خرم آباد 3503 ره آوران سلامت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان خرم آباد 3504 کاوه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان پلدختر 3505 حقي پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان بروجرد 3506 كيهان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان كوهدشت 3508 نادری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران ساری 3603 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران جویبار 3604 شهدا شهرستان جویبار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران قائم شهر 3605 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران امیرکلا 3606 هاشم پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران آمل 3607 شماره یک معاینه فنی -
مازندران بابلسر 3608 بابلسر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران محمودآباد 3609 محمود آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نور 3610 نور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران تنكابن 3612 ایمن ساز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران تنكابن 3613 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران چالوس 3614 چالوس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نوشهر 3615 نوشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران آمل 3616 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران بابل 3617 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران زیرآب 3618 سوادکوه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران قائم شهر 3619 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران ساری 3620 جعفریان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران ساری 3621 شماره سه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نكا 3622 نکا معاینه فنی -
مازندران بهشهر 3623 بهشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران گلوگاه 3624 ماهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی اراك 3701 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی خمین 3702 روشن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی اراك 3703 دیدار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی آشتیان 3704 ابا صالح معاینه فنی -
مركزی محلات 3705 مصور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی دلیجان 3706 مجيد کار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی اراك 3707 امیری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی ساوه 3708 باران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی ساوه 3710 کاوه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی خمین 3711 شهرداري معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی خمین 3712 خمین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی مامونیه 3713 زرندیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی اراك 3714 قاسمی معاینه فنی -
هرمزگان بندرعباس 3801 شماره یک معاینه فنی -
هرمزگان پارسیان 3805 پارسیان معاینه فنی -
هرمزگان بندرعباس 3807 بوراب حدید معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان دهبارز 3808 آبگون معاینه فنی -
هرمزگان میناب 3809 میناب معاینه فنی -
هرمزگان بندرعباس 3810 کرمی نیا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان همدان 3901 پارس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان همدان 3902 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان تویسركان 3904 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان نهاوند 3905 عرفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان ملایر 3906 ملاير معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان سامن 3907 شهرداری معاینه فنی -
همدان رزن 3908 حنفی معاینه فنی -
همدان فامنین 3909 شهرداری معاینه فنی -
همدان كبودراهنگ 3910 شهرداری معاینه فنی -
آذربایجان غربی سردشت 3911 زانکو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی بردسكن 3912 بردسکن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان سوسنگرد 3913 دشت آزادگان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان ازنا 3914 قائیدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4001 آسمان آبی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4002 حسيني پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4003 ابوذر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد مهریز 4004 تعاوني كاميون داران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد مهریز 4005 رهرو صنعت کوثر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد اردكان 4006 حمايت از زندانيان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد تفت 4007 هوای پاک معاینه فنی -
خراسان جنوبی طبس 4008 عابدزاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد میبد 4009 راهیان امین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد حمیدیا 4010 جعفري نژاد معاینه فنی -
یزد بافق 4011 فلاح بافقي معاینه فنی -
یزد هرات 4012 سبحان معاینه فنی -
یزد ابركوه 4013 رسولي معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز ماهدشت 4201 ماهدشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 4204 قائم دژ معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 4205 نگین البرز معاینه فنی -
تهران شریف آباد 4206 بسحاق معاینه فنی -
فارس كوار 4207 نیرو دیزل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس مرودشت 4208 شهرک حمل و نقل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس اقلید 4209 ایمن خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس فسا 4210 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس فسا 4211 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان مسجد سلیمان 4212 مسجد سلیمان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان فولاد شهر 4213 شهرداری معاینه فنی -
البرز نظرآباد 4214 علیجانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان خمیر 4215 پایانه بار معاینه فنی -
اصفهان داران 4216 پرنده ئی معاینه فنی -
البرز كرج 4217 شهید سعادت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی رضویه 4218 رضویه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان دوست محمد 4219 هیرمند تست معاینه فنی -
خراسان جنوبی سربیشه 4220 سربیشه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی گناباد 4221 عبودی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان گزبرخوار 4222 پاسارگاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه جوانرود 4223 جوانرود معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دامنه 4224 شهرداری دامنه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه كرمانشاه 4225 شماره شش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4226 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4227 شماره سه معاینه فنی -
گیلان رستم آباد 4228 رستم آباد معاینه فنی -
كرمان شهربابك 4229 پاسارگاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام دهلران 4230 دهلران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 4231 الغدیر معاینه فنی -
كرمانشاه بیستون 4232 بیستون معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4234 دماوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4235 خاوران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4236 امام رضا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 4238 حافظ معاینه فنی -
خراسان رضوی مشهد مقدس 4239 بهمن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی تبریز 4241 شماره شش معاینه فنی -
آذربایجان شرقی تبریز 4242 شماره هفت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 4244 راهور معاینه فنی -
اصفهان اصفهان 4245 شفق معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اصفهان 4246 آتشگاه معاینه فنی -
كردستان سقز 4247 شهید بیدهندی معاینه فنی -
تهران تهران 4248 ایرتویا معاینه فنی -
تهران تهران 4249 ایران خودرو معاینه فنی -
اصفهان اصفهان 4250 ارغوانیه معاینه فنی -
اصفهان اصفهان 4251 لطیفی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی ماكو 4252 آغری خودروی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دهاقان 4253 شهرداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان فریدونشهر 4254 فریدونشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان صاحب 4255 صاحب معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان كرمان 4256 الغدیر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز كرج 4257 فدک معاینه فنی -
سیستان و بلوچستان سراوان 4258 آرش معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان ماسال 4259 ماسال معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی نهبندان 4260 پایش معاینه فنی -
بوشهر بندر كنگان 4261 کنگان معاینه فنی -
اصفهان دهق 4262 شهرداری دهق معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان شاهین شهر 4263 آزادگان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی میانه 4264 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان شاهین شهر 4265 تاکسیرانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان كركوند 4266 کرکوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نطنز 4267 شهرداری معاینه فنی -
كرمان بم 4268 شماره یک معاینه فنی -
كردستان دهگلان 4269 پاک موتور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 4270 صحت خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
قزوین الوند 4271 ایمن تردد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی بناب 4272 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس فیروزآباد 4275 فیروزآباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان علویجه 4276 علویجه معاینه فنی -
فارس خرامه 4277 شهید علی اکبر فرار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی بوكان 4278 پردیس بوکان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران کیاکلا 4279 سیمرغ معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان نورآباد 4280 دلفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی میاندوآب 4281 تقی زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمانشاه هرسین 4282 هرسین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4283 بنایی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خور 4284 فارسی معاینه فنی -
لرستان نورآباد 4285 مهر دلفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل پارس آباد 4286 مغان تقی اوغلی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران رامسر 4287 علی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی اهر 4288 شماره 2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان تالش 4289 قلی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی بیرجند 4290 ایران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی نقاب 4291 عدالت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری شلمزار 4292 کیار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان جیرفت 4293 هلیل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سقز 4294 پیشروخودروسقز معاینه فنی -
خراسان رضوی تربت جام 4295 مغنی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان کلاچای 4296 کلاچای معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان بانه 4297 تکتازخودرو آربابا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی قوچان 4298 قوچان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
زنجان سلطانیه 4299 سلطانیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گیلان لاهیجان 4300 صفرپور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان بردسیر 4301 هجینی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی پلدشت 4302 موسوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس صفاشهر 4303 شفیعی صفاشهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان بردسیر 4304 محتشمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس نورآباد 4305 شماره دو ممسنی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس داراب 4306 سلامت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 4307 وکیلی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
چهارمحال و بختیاری گندمان 4308 لبخند معاینه فنی -
مركزی فرمهین 4309 قائم مقام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی بوكان 4310 گهرنژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی رشتخوار 4311 رشتخوار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران ورامین 4312 شمار3وارمین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران شهریار 4313 شماره 3 شهریار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی درگز 4314 شهید رنجبران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان کلاله 4315 کلاله معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی گلبهار 4316 گلبهار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران بابلسر 4317 اسد الله زاده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان آق قلا 4318 آق قلا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران امیرکلا 4319 محمودیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان رفسنجان 4321 ثامن الحجج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان زیار 4322 زیار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان دورود 4323 موسوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گنبدكاووس 4324 شهید مسعود حاتمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس سروستان 4325 سروستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس شیراز 4326 جهانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی ورزقان 4327 ورزقان-2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
همدان همدان 4328 الوند معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان انار 4329 ایثار معاینه فنی -
تهران باغستان 4330 باغستان معاینه فنی -
همدان بهار 4331 میلاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان بانه 4332 هامون زیست آران معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان کهنوج 4333 راوند معاینه فنی -
آذربایجان غربی سیمینه 4335 سیمینه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان نرماشیر 4336 شماره یک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان شمالی فاروج 4337 فاروج معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فیض‌آباد 4338 حریم رضوی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فیروزه 4339 معتمد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان قروه 4340 سلامت خودرو پرشیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 4341 هیوای ژیان ایمن کردستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی کلیبر 4342 بیداری معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان اژیه 4343 محمدی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران فردوسیه 4344 فردوسیه معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان کوت عبدالله 4345 سالم پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 4346 سما معاینه فنی -
البرز مشکین دشت 4347 مشکین دشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی فیض‌آباد 4348 معینی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
گلستان گرگان 4349 آروین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی میاندوآب 4350 ابراهیمی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
ایلام مهران 4351 خسروی معاینه فنی -
اصفهان كاشان 4352 شماره2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس لامرد 4353 لامرد معاینه فنی -
خراسان جنوبی حاجی آباد 4354 موهبتی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نیک آباد 4355 نیک اباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران صفا دشت 4356 صفادشت معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 4357 تعاونی تاکسیرانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان نجف آباد 4358 شماره2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز چهارباغ 4359 قائم البرز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس گله دار 4360 گله دار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس بوانات 4361 بوانات گستر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4362 مهرابی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران احمدآباد مستوفی 4363 احمدآباد مستوفی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان دهبارز 4364 شکرپور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران آمل 4365 هراز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان سیرجان 4366 مهدی فر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان سیرجان 4367 اعتمادی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی ملک آباد 4368 ملک آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان زرند 4369 امام حسین علیه السلام معاینه فنی -
كرمان كرمان 4370 صادقی نژاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران سورک 4371 شجاعی معاینه فنی -
ایلام آبدانان 4372 شرکت تعاونی دینارکوه خودرو پویاگستر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان قروه 4373 سپنتا صنعت خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی چناران 4374 فرخنده معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد اشکذر 4375 راه ابریشم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران نكا 4376 شریعتی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران قدس 4377 شماره دو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان بستک 4378 بستک معاینه فنی -
خراسان رضوی نصرآباد 4379 محمودی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس بیضا 4380 عریانی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان سمنان 4381 مرکز معاینه فنی شماره 2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان بروجرد 4382 خودرو آزمایی قائم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی بوكان 4383 اسماعیل پور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران شریف آباد 4384 آزادگان معاینه فنی -
چهارمحال و بختیاری شهركرد 4385 عادل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان بهبهان 4386 آرتین جوانی معاینه فنی -
كرمانشاه كرمانشاه 4387 ثامن معاینه فنی - بازرسی چشمی -
لرستان بروجرد 4388 ایمن خودرو کمیل معاینه فنی -
اصفهان نوش آباد 4389 ساها معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 4390 کشاورز معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4391 زمان آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4392 چیتگر معاینه فنی -
كردستان زرینه 4393 اندازیاران خودروی فردای کردستان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز نظرآباد 4394 پارسه معاینه فنی -
چهارمحال و بختیاری فارسان 4395 پارسیان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
فارس قیر 4396 قشقایی معاینه فنی -
آذربایجان غربی قره ضیاءالدین 4397 قره ضیاءالدین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران قائم شهر 4398 شماره 3 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان جنوبی آرین شهر 4399 آرین شهر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان میناب 4400 خلیج فارس معاینه فنی -
خراسان رضوی سبزوار 4401 شریعتی معاینه فنی -
خراسان جنوبی خوسف 4402 یوسفی خوسف معاینه فنی -
كرمان كرمان 4403 یزدپور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز گرمدره 4404 خورشیدالبرز معاینه فنی -
آذربایجان شرقی مرند 4405 کمیل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مركزی میلاجرد 4406 میلاجرد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران نسیم شهر 4407 سورنا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سمنان ایوانكی 4408 ایوانکی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان گتوند 4409 مهراکسین معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران تهران 4410 فدائیان اسلام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران بابل 4411 رنجبر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران کهریزک 4412 کهریزک معاینه فنی -
اردبیل مشگین شهر 4413 ملازاده و چلیپا معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی جغتای 4414 آزادواری معاینه فنی -
مازندران فریدونکنار 4415 نصراللهی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كرمان عنبرآباد 4416 عنبرآباد معاینه فنی -
سمنان شاهرود 4417 شاهوار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان دولت آباد 4418 حبیب آباد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
هرمزگان قشم 4419 قشم معاینه فنی -
خراسان رضوی نشتیفان 4420 نشتیفان معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اردبیل اردبیل 4421 اتحاد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان خمینی شهر 4422 شماره 2 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
مازندران عباس آباد 4423 عباس آباد معاینه فنی -
آذربایجان شرقی بناب 4424 شماره3 معاینه فنی - بازرسی چشمی -
سیستان و بلوچستان زهک 4425 غزال زهک معاینه فنی -
مازندران آمل 4426 صنعت خودرو امید آمل معاینه فنی - بازرسی چشمی -
البرز هشتگرد 4427 هشتگرد معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 4428 ایمن آزما خودروآبیدر معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سنندج 4429 ماهان خودرو ویسی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان کوشک 4430 کوشک معاینه فنی - بازرسی چشمی -
یزد یزد 4431 جلیل خودرو معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خراسان رضوی باخرز 4432 تیموری معاینه فنی -
كردستان مریوان 4433 (شماره سه(امید معاینه فنی - بازرسی چشمی -
كردستان سقز 4434 اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی معاینه فنی -
یزد یزد 4435 امام رضا علیه السلام معاینه فنی - بازرسی چشمی -
اصفهان میمه 4436 میمه معاینه فنی -
فارس قائمیه 4437 جوکار معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران پردیس 4438 پردیس معاینه فنی -
تهران قرچك 4439 هشتمین نور معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 4440 پارس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان غربی تازه شهر 4441 زینالی معاینه فنی - بازرسی چشمی -
خوزستان اهواز 4442 خلیج فارس معاینه فنی - بازرسی چشمی -
تهران باقرشهر 4443 شهدای مدافع حرم معاینه فنی - بازرسی چشمی -
آذربایجان شرقی سهند 4444 سهند معاینه فنی -
تهران پرند 4445 پرند معاینه فنی -
بوشهر خورموج 4446 توسعه و عمران شهرستان دشتی معاینه فنی -
كرمانشاه اسلام آباد غرب 4447 (شماره 2 (سینا معاینه فنی -
آذربایجان غربی ارومیه 100000012 اسپوتا صنعت سبزآذربایجان هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی خوي 100000013 سی ان جی سیلندر سراج خوی هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی مهاباد 100000014 انداز یاران مکریان هیدرواستاتیک
اردبیل اردبیل 100000015 آرتان صنعت مایع هیدرواستاتیک
اصفهان اصفهان 100000016 مخزن سازی پارس ام سی اس هیدرواستاتیک
اصفهان اصفهان 100000017 آروین کیفیت پردیس هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000019 وینا سایا هیدرواستاتیک
تهران قدس 100000020 پرشانا فنی پاسارگاد هیدرواستاتیک
تهران احمدآباد مستوفی 100000021 اریش گاز گستر هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000024 ایمن تیام سپاهان هیدرواستاتیک
تهران شهریار 100000025 آزماگستر نیما هیدرواستاتیک
تهران رباطكریم 100000027 واریان گاز هیدرواستاتیک
تهران اسلامشهر 100000028 مخازن آلیاژدار هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000029 طوس پتروگاز هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000031 نوین توس هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000032 گاز و اکسیژن خوراکیان هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000037 شرکت بازرسی فنی ناظر کاران هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000038 پارس اکسیژن هیدرواستاتیک
قزوین آبیك 100000039 اکسیژن خسرونژاد هیدرواستاتیک
قزوین آبیك 100000040 نوآوران 139 طالبی هیدرواستاتیک
قم قم 100000045 ناظران کیفیت خودرو هیدرواستاتیک
قم قم 100000046 آریا آزمون پاسارگاد قم هیدرواستاتیک
گیلان رشت 100000048 هیدورفن مارلیک هیدرواستاتیک
گیلان رشت 100000049 پیروزان موتر پارس هیدرواستاتیک
مازندران قائم شهر 100000052 تجهیز صنعت فجر/فرآیندمیزان ایرانیان هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000056 بهینه سازان اعتماد صنعت هیدرواستاتیک
یزد یزد 100000058 نمایندگی هیوندای راد خواه هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000059 سیلندر اطمینان هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی تبریز 100000060 صنایع سوخت خودرو ارس هیدرواستاتیک
همدان همدان 100000063 بهبود درخشان رستگار هیدرواستاتیک
اصفهان اصفهان 100000064 مجتمع گازهای طبی و صنعتی اردستان هیدرواستاتیک
اردبیل اردبیل 100000068 ایمن سنجش پویا هیدرواستاتیک
گلستان گرگان 100000069 توان صنعت کاری نو هیدرواستاتیک
گلستان گنبدكاووس 100000070 ایمن گستر ناهری قابوس هیدرواستاتیک
گلستان گرگان 100000073 تدبیر انرژی هیرکان هیدرواستاتیک
چهارمحال و بختیاری بروجن 100000078 آروین فیدار مهر رایکا هیدرواستاتیک
گیلان رشت 100000079 ایمن راد گستر هیدرواستاتیک
قزوین قزوین 100000080 آینده سازان پاک سوز کاسپین هیدرواستاتیک
كرمانشاه كرمانشاه 100000085 راه جویان امید باختر هیدرواستاتیک
البرز كرج 100000087 شرکت آلتامیرا هیدرواستاتیک
اصفهان كاشان 100000088 همایون کاشان هیدرواستاتیک
خراسان رضوی سبزوار 100000089 بازرگانی بین الملل عنقای کویر هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000090 صوفیان شیمی هیدرواستاتیک
كردستان قروه 100000091 جنیان قروه هیدرواستاتیک
گیلان خمام 100000092 شکوفه موتور گیلان هیدرواستاتیک
فارس شیراز 100000093 پارس بالون هیدرواستاتیک
كرمانشاه كرمانشاه 100000094 آریا صنعت بیستون الوند هیدرواستاتیک
خوزستان خرمشهر 100000095 صحرای خرمشهر هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی اهر 100000096 پیشگام صنعت ارسباران هیدرواستاتیک
خوزستان اهواز 100000097 کپسول آزمون خوزستان هیدرواستاتیک
اصفهان نجف آباد 100000098 بهینه صنعت اصفهان هیدرواستاتیک
البرز كرج 100000099 ایمن خودرو قائم البرز هیدرواستاتیک
خراسان شمالی بجنورد 100000100 ایمن خودرو گرشاسب ترک هیدرواستاتیک
خراسان رضوی قوچان 100000101 راهپویان مدرن خاور شرق هیدرواستاتیک
لرستان خرم آباد 100000102 سام سازه شفق هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000103 درایت سنج مرجان در هیدرواستاتیک
هرمزگان بندرعباس 100000104 سینا آزمای بندر هیدرواستاتیک
تهران تهران 100000105 صنعتی بازرگانی صنام هیدرواستاتیک
خراسان رضوی كاشمر 100000106 سبزگاز صنعت ترشیز هیدرواستاتیک
خوزستان بندر ماهشهر 100000107 اکسیژن یاران ماهشهر هیدرواستاتیک
اصفهان قهجاورستان 100000108 مهارت صنعت طلوع فجر سپاهان هیدرواستاتیک
كرمان كرمان 100000109 ایمن یاران صنعت هیدرواستاتیک
تهران اسلامشهر 100000110 خودروآزمای آریان هیدرواستاتیک
خراسان رضوی تربت حیدریه 100000111 اکباتان سروش آزمای قطب هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000112 اکسیژن ملائکه هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی ارومیه 100000113 کنترل خودرو ارومیه هیدرواستاتیک
خراسان جنوبی بیرجند 100000114 آزمون مخزن پارسا هیدرواستاتیک
مازندران قائم شهر 100000494 سایپا خزر هیدرواستاتیک
سمنان سمنان 100000495 مهام زرین کومش هیدرواستاتیک
مركزی خمین 100000496 توسعه گاز خمین هیدرواستاتیک
زنجان زنجان 100000497 آینده سازان پاک سوز هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000499 سرای اختر توس هیدرواستاتیک
خراسان رضوی مشهد مقدس 100000500 خدمات فنی طوس کیوان بیهق هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی ملكان 100000501 توسعه گران فرا صنعت علیپور هیدرواستاتیک
كرمان كرمان 100000502 ایمن بالن هیدرواستاتیک
آذربایجان شرقی مراغه 100000503 فن آزمای مراغه هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی پیرانشهر 100000504 ایمن آزما بیگی هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی میاندوآب 100000505 آزما خودروی طلایه هیدرواستاتیک
آذربایجان غربی بوكان 100000506 مازیارپیشروصنعت خودرو مکریان هیدرواستاتیک
زنجان زنجان 100000507 سازمان خدمات موتوری هیدرواستاتیک
مركزی اراك 100000508 انرژی صنعت خاوریه هیدرواستاتیک
خوزستان اهواز 100000509 ایمن گستر جنوب مهام هیدرواستاتیک
بوشهر بوشهر 100000510 آزمون صنعت خلیج فارس