سامانه سیمفا نحوه احداث مرکز معاینه فنی | سیمفا

نحوه احداث مرکز معاینه فنی

احداث مرکز معاینه فنی

مدارک و الزامات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده متقاضیان مراکز معاینه فنی خودروهای سبک :

الزام ایجاد مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق با برنامه ۵ ساله ابلاغی وزارت کشور به استانداری ها در سطح کشور می باشد.

بند۱: تکمیل کاربرگ های شماره ۳،۲،۱ و ضمیمه کاربرگ۱. (لینک دانلود)

بند۲: صورتجلسه مورد تایید اعضای ستاد معاینه فنی شهرداری شامل نماینده شهرداری، نماینده پلیس راهور و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر موافقت (بلامانع بودن) با احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک.

بند۳: ارسال تاییدیه ریاست ستاد معاینه فنی شهرداری منضم به صورتجلسه مورد اشاره در بند۲ به استانداری.

  • به منظور جابه جایی مکانی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک فعال (دارای کد سیمفا) ارائه مدارک بند۳،۲،۱ الزامی است.
  • به منظور توسعه (افزایش خط) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک فعال (دارای کد سیمفا) ارائه مدارک بند۲ و۳ الزامی است.

الزامات (اولیه) ساختاری احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و مدارک پرسنل فعال:

بند۱: حداقل مساحت زمین مورد نیاز برای حداکثر ۲ خط آزمون معاینه فنی ۱۰۰۰ مترمربع محصور مختص مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می باشد.(درب ورود و خروج مجزا با حداقل عرض ۴ متر پیش بینی گردد)

بند۲: حداقل مساحت سالن آزمون خودرو بنزینی مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای حداکثر ۲ خط آزمون معاینه فنی۱۵۰ مترمربع می باشد.(کف سوله آزمون خودرو می بایست از جنس بتن با قابلیت تحمل و بارپذیری تردد باشد و درب ورود و خروج سالن مجزا و هم راستا با ابعاد  4*4 پیش بینی گردد)

بند۳: حداقل مساحت سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک ۷۵ مترمربع می باشد.(درب ورود و خروج سالن آزمون به صورت مجزا و همراستا با چال سرویس پیش بینی گردد)

بند۴: حداقل مساحت سالن آزمون موتورسیکلت مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک ۱۶ مترمربع می باشد. (دارای درب ورود و خروج مجزا و همراستا با ابعاد ۴*۴ پیش بینی گردد)

بند۵: حداقل فضای اداری، مدیریت و بایگانی مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک ۶۰ مترمربع (ابنیه) می باشد.

بند۶: فضای پذیرش و صدورکارت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به صورت ابنیه و مجزا در راه گذر ورودی و خروجی پیش بینی گردد. (ازجنس کانکس یا سازه پیش ساخته نباشد)

بند۷: حداقل یک خط عبور خارج از سوله آزمون (کنارگذر یا بای پس) به عرض حداقل۳ متر جهت عبور وسایل نقلیه مردودی از آزمون ظاهری در مراکز معاینه فنی خودروهای سبک پیش بینی گردد.

بند۸: حداقل مساحت فضای پذیرش خودرو (فضای خودروهای آماده آزمون) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای ۱ خط آزمون خودرو قبل از سالن آزمون۱۰۰ مترمربع می باشد.

بند۹: حداقل مساحت فضای صدور کارت (فضای خودروهای آزمون شده) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای ۱ خط آزمون خودرو بعد از سالن آزمون۵۰ مترمربع می باشد.

بند۱۰: جانمایی صحیح ایستگاه های انجام آزمون معاینه فنی خودرو براساس تیپ نقشه ارائه شده در دستورالعمل ماده۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو و استاندارد ملی۹۱۸۱ و به صورت همراستا با درب ورود و خروج سالن آزمون باشد.

بند۱۱: جانمایی دوربین پلاک خوان اول (دوربین پذیرش)، دوربین پلاک خوان دوم (دوربین خط آزمون معاینه فنی) و دوربین نظارتی با قابلیت IP مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به درستی (صحیح) رعایت گردد. (هماهنگی با واحد معاینه فنی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور)

بند۱۲: کلیه تجهیزات مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می بایست با قابلیت برخط سازی از شرکت های تجهیز کننده معتبر و مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور باشند. (بخش شرکت های پشتیبان کننده معتبر در سامانه سیمفا) و نیاز به کالیبراسیون یا سنجش دقت اندازه‌گیری و انجام تعمیر و نگهداری دوره‌ای دارند. کالیبراسیون ‌باید توسط شرکت های دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، انجام گرفته و برابر اعتبار زمانی تعیین شده در ضوابط ابلاغی یا استانداردهای مربوط به تجهیزات، گواهی صادر شود.

بند۱۳: متقاضیان احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می بایست تعهد رسمی به ستاد معاینه فنی شهرداری مبنی بر اینکه مرکز احداث شده حداقل ۵ سال از تاریخ شروع بهره برداری تحت عنوان مرکز معاینه فنی فعالیت مستمر نماید را ارائه نماید.

بند۱۴: تابلو راهنمای مراجعین مراکز معاینه فنی خودروهای سبک از جنس فلکسی دارای قاب فلزی و لامپ روشنایی مطابق با طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور ساخته و نصب گردد.(لینک دانلود)

بند۱۵: تابلو سردرب مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور پس از تخصیص کد مرکز در سامانه سیمفا ساخته و نصب گردد. (لینک دانلود)

بند۱۶: مهر برجسته و مهر ژلاتینی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق با طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور پس از تخصیص کد مرکز در سامانه سیمفا ساخته شود. (هماهنگی با واحد معاینه فنی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور)

بند۱۷: مدیریت مرکز معاینه فنی می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ‌باشد.

بند۱۸: کارشناس فنی بنزینی مرکز معاینه فنی می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ‌باشد.

بند۱۹: تعداد پرسنل فعال مراکز معاینه فنی (حداقل) به تفکیک مسئولیت، شامل مدیریت، کارشناس فنی، مسئول پذیرش، آزمونگر خودرو بنزینی یا دیزل سبک، مسئول صدور برگ معاینه فنی، آزمونگر موتورسیکلت و آزمونگر چشمی خودروهای گازسوز می باشد.

بند۲۰: به منظور توسعه (افزایش خطوط) در مراکز معاینه فنی سبک به بیش از دو خط آزمون به ازای هرخط بیست درصد به مساحت زمین و سالن مرکز افزوده می گردد.

بند۲۱: متقاضیان احداث،توسعه (افزایش خط) و جابه جایی مکانی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به منظور تطبیق شرایط مرکز با دستورالعمل ماده۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو با واحد امور معاینه فنی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور تماس حاصل فرمایید.(ارتباط با ما ۶۲۹۸۲ شامل ۶۰ خط آزاد)

بند۲۲: پس از اخذ مراحل قانونی جهت احداث مراکز معاینه فنی، ضروریست به منظور جلوگیری ضرر و زیان مالکین محترم ایجاد مراکز معاینه فنی از توان تخصصی کارشناسان این اتحادیه استفاده گردد. (لینک دانلودتماس با کارشناسان)

الزامات (اولیه) ساختاری احداث سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک:

بند۱: سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه­ سوز می­ بایست در فضای عرصه مراکز معاینه فنی به صورت کاملا مجزا از سایر سالن­های آزمون خودرو و موتورسیکلت پیش­ بینی گردد.

بند۲: حداقل مساحت مورد نیاز سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه ­سوز مراکز معاینه فنی ۷۵ مترمربع می­ باشد.

بند۳: در صورت غیر همجواری سالن آزمون چشمی (رعایت حداقل۱۰ متر فاصله) با منبع ایجاد جرقه، ارتفاع دیوار سالن آزمون چشمی مراکز معاینه فنی می ­بایست حداقل ۳/۵ متر به اضافه ۱ متر هواخور تا سقف پیش بینی گردد.

بند۴: در صورت همجواری سالن آزمون چشمی (عدم رعایت حداقل۱۰ متر فاصله) با منبع ایجاد جرقه، ارتفاع دیوار سالن آزمون چشمی مراکز معاینه فنی می ­بایست حداقل ۴/۵ متر تا سقف پیش ­بینی گردد.

بند۵: آزمونگران چشمی مراکز معاینه فنی می­ بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم فنی ‌باشد و دورهای آموزشی مطابق الزامات قید گردیده در دستورالعمل واستاندارد ملی۹۷۴۷ و ۹۴۲۶ گذرانده باشند.(شرکت‌های صادرکننده گواهی آموزشی استانداردهای ۹۴۲۶ و ۹۷۴۷، باید دارای تاییدیه کمیته ملی استاندارد خودرو و نیرو محرکه باشند.)

بند۶: دیوار سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می­ بایست دارای حداقل عرض ۲۰ سانتیمتر از مصالح مقاوم شامل آجر و ملات ­باشد.

بند۷: سقف سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می­ بایست روکش از جنس ایرانیت­ های فلزی کرکره­ای گالوانیزه با ضخامت حداقل ۱/۵ میلیمتر ­باشد.

بند۸: دیوار سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست به ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر با کاشی یا رنگ آبی باکیفیت مناسب به شماره کد ۰۰۲۵۵ پوشش داده شود و همچنین دیوار تا سقف توسط کاشی یا رنگ سفید با کیفیت مناسب پوشش داده شود.

بند۹: کف سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست فاقد هرگونه ناهمواری، حفره چاهک و زیر زمین باشد.

بند۱۰: کف سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست بالاتر از سطح محوطه و با شیب ملایم رو به محوطه باشد.

بند۱۱: کلیه تاسیسات برقی (کلید، پریز و روشنایی و سامانه تهویه) سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می­ بایست ضد جرقه باشد.

بند۱۲: سامانه اطفا حریق سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست از نوع پودر خشک شیمیایی نوع۳ (ABC) به وزن ۷/۵ کیلوگرم در ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر می ­بایست نصب گردد، همچنین وجود ۳ عدد سطل شن با پایه الزامی می ­باشد.

بند۱۳: چال سرویس حفاظ دار (طول ۶ متر پله از یک طرف، عرض حداقل ۷۶ سانتی متر و حداکثر ۱متر، ارتفاع حداقل ۱.۶ متر و حداکثر ۱.۷۵ متر) و یا جک دو ستون (ضدحریق) آزمون در وسط (میان) سوله آزمون چشمی مراکز معاینه فنی نسبت به طرفین تعبیه گردد.

بند۱۴: آزمونگران چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکزمعاینه فنی و کارشناسان فنی خودروهای بنزینی مراکز معاینه فنی می ­بایست از یکدیگر مجزا باشند.(یک فرد واحد نباشد)


سیمفا