نحوه احداث مرکز معاینه فنی | سیمفا

نحوه احداث مرکز معاینه فنی

احداث مرکز معاینه فنی

مدارک و الزامات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده متقاضیان مراکز معاینه فنی خودروهای سبک :

الزام ایجاد مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق با برنامه 5 ساله ابلاغی وزارت کشور به استانداری ها در سطح کشور می باشد.

بند1: تکمیل کاربرگ های شماره 3،2،1 و ضمیمه کاربرگ1. (لینک دانلود)

بند2: صورتجلسه مورد تایید اعضای ستاد معاینه فنی شهرداری شامل نماینده شهرداری، نماینده پلیس راهور و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر موافقت (بلامانع بودن) با احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک.

بند3: ارسال تاییدیه ریاست ستاد معاینه فنی شهرداری منضم به صورتجلسه مورد اشاره در بند2 به استانداری.

  • به منظور جابه جایی مکانی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک فعال (دارای کد سیمفا) ارائه مدارک بند3،2،1 الزامی است.
  • به منظور توسعه (افزایش خط) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک فعال (دارای کد سیمفا) ارائه مدارک بند2 و3 الزامی است.

الزامات (اولیه) ساختاری احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و مدارک پرسنل فعال:

بند1: حداقل مساحت زمین مورد نیاز برای حداکثر 2 خط آزمون معاینه فنی 1000 مترمربع محصور مختص مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می باشد.(درب ورود و خروج مجزا با حداقل عرض 4 متر پیش بینی گردد)

بند2: حداقل مساحت سالن آزمون خودرو بنزینی مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای حداکثر 2 خط آزمون معاینه فنی150 مترمربع می باشد.(کف سوله آزمون خودرو می بایست از جنس بتن با قابلیت تحمل و بارپذیری تردد باشد و درب ورود و خروج سالن مجزا و هم راستا با ابعاد  4*4 پیش بینی گردد)

بند3: حداقل مساحت سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک 75 مترمربع می باشد.(درب ورود و خروج سالن آزمون به صورت مجزا و همراستا با چال سرویس پیش بینی گردد)

بند4: حداقل مساحت سالن آزمون موتورسیکلت مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک 16 مترمربع می باشد. (دارای درب ورود و خروج مجزا و همراستا با ابعاد 4*4 پیش بینی گردد)

بند5: حداقل فضای اداری، مدیریت و بایگانی مورد نیاز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک 60 مترمربع (ابنیه) می باشد.

بند6: فضای پذیرش و صدورکارت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به صورت ابنیه و مجزا در راه گذر ورودی و خروجی پیش بینی گردد. (ازجنس کانکس یا سازه پیش ساخته نباشد)

بند7: حداقل یک خط عبور خارج از سوله آزمون (کنارگذر یا بای پس) به عرض حداقل3 متر جهت عبور وسایل نقلیه مردودی از آزمون ظاهری در مراکز معاینه فنی خودروهای سبک پیش بینی گردد.

بند8: حداقل مساحت فضای پذیرش خودرو (فضای خودروهای آماده آزمون) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای 1 خط آزمون خودرو قبل از سالن آزمون100 مترمربع می باشد.

بند9: حداقل مساحت فضای صدور کارت (فضای خودروهای آزمون شده) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک برای 1 خط آزمون خودرو بعد از سالن آزمون50 مترمربع می باشد.

بند10: جانمایی صحیح ایستگاه های انجام آزمون معاینه فنی خودرو براساس تیپ نقشه ارائه شده در دستورالعمل ماده3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو و استاندارد ملی9181 و به صورت همراستا با درب ورود و خروج سالن آزمون باشد.

بند11: جانمایی دوربین پلاک خوان اول (دوربین پذیرش)، دوربین پلاک خوان دوم (دوربین خط آزمون معاینه فنی) و دوربین نظارتی با قابلیت IP مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به درستی (صحیح) رعایت گردد. (هماهنگی با واحد معاینه فنی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور)

بند12: کلیه تجهیزات مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می بایست با قابلیت برخط سازی از شرکت های تجهیز کننده معتبر و مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور باشند. (بخش شرکت های پشتیبان کننده معتبر در سامانه سیمفا) و نیاز به کالیبراسیون یا سنجش دقت اندازه‌گیری و انجام تعمیر و نگهداری دوره‌ای دارند. کالیبراسیون ‌باید توسط شرکت های دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، انجام گرفته و برابر اعتبار زمانی تعیین شده در ضوابط ابلاغی یا استانداردهای مربوط به تجهیزات، گواهی صادر شود.

بند13: متقاضیان احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سبک می بایست تعهد رسمی به ستاد معاینه فنی شهرداری مبنی بر اینکه مرکز احداث شده حداقل 5 سال از تاریخ شروع بهره برداری تحت عنوان مرکز معاینه فنی فعالیت مستمر نماید را ارائه نماید.

بند14: تابلو راهنمای مراجعین مراکز معاینه فنی خودروهای سبک از جنس فلکسی دارای قاب فلزی و لامپ روشنایی مطابق با طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور ساخته و نصب گردد.(لینک دانلود)

بند15: تابلو سردرب مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور پس از تخصیص کد مرکز در سامانه سیمفا ساخته و نصب گردد. (لینک دانلود)

بند16: مهر برجسته و مهر ژلاتینی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک مطابق با طرح مورد تایید اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور پس از تخصیص کد مرکز در سامانه سیمفا ساخته شود. (هماهنگی با واحد معاینه فنی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور)

بند17: مدیریت مرکز معاینه فنی می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ‌باشد.

بند18: کارشناس فنی بنزینی مرکز معاینه فنی می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ‌باشد.

بند19: تعداد پرسنل فعال مراکز معاینه فنی (حداقل) به تفکیک مسئولیت، شامل مدیریت، کارشناس فنی، مسئول پذیرش، آزمونگر خودرو بنزینی یا دیزل سبک، مسئول صدور برگ معاینه فنی، آزمونگر موتورسیکلت و آزمونگر چشمی خودروهای گازسوز می باشد.

بند20: به منظور توسعه (افزایش خطوط) در مراکز معاینه فنی سبک به بیش از دو خط آزمون به ازای هرخط بیست درصد به مساحت زمین و سالن مرکز افزوده می گردد.

بند21: متقاضیان احداث،توسعه (افزایش خط) و جابه جایی مکانی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به منظور تطبیق شرایط مرکز با دستورالعمل ماده3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو با واحد امور معاینه فنی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور تماس حاصل فرمایید.(ارتباط با ما 62982 شامل 60 خط آزاد)

بند22: پس از اخذ مراحل قانونی جهت احداث مراکز معاینه فنی، ضروریست به منظور جلوگیری ضرر و زیان مالکین محترم ایجاد مراکز معاینه فنی از توان تخصصی کارشناسان این اتحادیه استفاده گردد. (لینک دانلودتماس با کارشناسان)

الزامات (اولیه) ساختاری احداث سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی خودروهای سبک:

بند1: سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه­ سوز می­ بایست در فضای عرصه مراکز معاینه فنی به صورت کاملا مجزا از سایر سالن­های آزمون خودرو و موتورسیکلت پیش­ بینی گردد.

بند2: حداقل مساحت مورد نیاز سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه ­سوز مراکز معاینه فنی 75 مترمربع می­ باشد.

بند3: در صورت غیر همجواری سالن آزمون چشمی (رعایت حداقل10 متر فاصله) با منبع ایجاد جرقه، ارتفاع دیوار سالن آزمون چشمی مراکز معاینه فنی می ­بایست حداقل 3/5 متر به اضافه 1 متر هواخور تا سقف پیش بینی گردد.

بند4: در صورت همجواری سالن آزمون چشمی (عدم رعایت حداقل10 متر فاصله) با منبع ایجاد جرقه، ارتفاع دیوار سالن آزمون چشمی مراکز معاینه فنی می ­بایست حداقل 4/5 متر تا سقف پیش ­بینی گردد.

بند5: آزمونگران چشمی مراکز معاینه فنی می­ بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم فنی ‌باشد و دورهای آموزشی مطابق الزامات قید گردیده در دستورالعمل واستاندارد ملی9747 و 9426 گذرانده باشند.(شرکت‌های صادرکننده گواهی آموزشی استانداردهای 9426 و 9747، باید دارای تاییدیه کمیته ملی استاندارد خودرو و نیرو محرکه باشند.)

بند6: دیوار سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می­ بایست دارای حداقل عرض 20 سانتیمتر از مصالح مقاوم شامل آجر و ملات ­باشد.

بند7: سقف سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می­ بایست روکش از جنس ایرانیت­ های فلزی کرکره­ای گالوانیزه با ضخامت حداقل 1/5 میلیمتر ­باشد.

بند8: دیوار سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست به ارتفاع 180 سانتی متر با کاشی یا رنگ آبی باکیفیت مناسب به شماره کد 00255 پوشش داده شود و همچنین دیوار تا سقف توسط کاشی یا رنگ سفید با کیفیت مناسب پوشش داده شود.

بند9: کف سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست فاقد هرگونه ناهمواری، حفره چاهک و زیر زمین باشد.

بند10: کف سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست بالاتر از سطح محوطه و با شیب ملایم رو به محوطه باشد.

بند11: کلیه تاسیسات برقی (کلید، پریز و روشنایی و سامانه تهویه) سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می­ بایست ضد جرقه باشد.

بند12: سامانه اطفا حریق سالن آزمون چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکز معاینه فنی می ­بایست از نوع پودر خشک شیمیایی نوع3 (ABC) به وزن 7/5 کیلوگرم در ارتفاع 150 سانتیمتر می ­بایست نصب گردد، همچنین وجود 3 عدد سطل شن با پایه الزامی می ­باشد.

بند13: چال سرویس حفاظ دار (طول 6 متر پله از یک طرف، عرض حداقل 76 سانتی متر و حداکثر 1متر، ارتفاع حداقل 1.6 متر و حداکثر 1.75 متر) و یا جک دو ستون (ضدحریق) آزمون در وسط (میان) سوله آزمون چشمی مراکز معاینه فنی نسبت به طرفین تعبیه گردد.

بند14: آزمونگران چشمی خودروهای دوگانه سوز مراکزمعاینه فنی و کارشناسان فنی خودروهای بنزینی مراکز معاینه فنی می ­بایست از یکدیگر مجزا باشند.(یک فرد واحد نباشد)


سیمفا